Innehåll på denna sida

Hageha - Hel oo isbarbardhig dugsiyada hoose dhexe ee baahida gaarka ah

Waxa ay sawirada ku yaala hagahu muujinayaan sida shaashada kombiyuuterka looga arkaayo.

Waxyaalaha aalada ku saabsan

Hagaha hel oo isbarbardhig dugsiyada hoose dhexe ee baahida gaarka ah waa aalad

  • lagu raadiyo dugsiyada degmo ama gobol ku yaala
  • la isbarbardhigo dugsiyada iyadoo taas lagu saleynayo tirada ardayda iyo waxbarashada macallimiinta.

Waxaad sidoo kale halkan ka heli doontaa foomka Hey'adda Kormeerta dugsiyada halkaas oo aad ku arki karto fikrada ay ardayda iyo daryeelahu dugsiga ka qabaan.

Sidan samee

Dugsiga hoose dhese ee baahida gaarka ah ku hel adiga oo kaashanaya kala shaandheynta raadinta ama adiga oo ku raadinaaya goobta waxa la doono lagu qoro. Calaamadee Grundsärskolan (dugsiga hoose dhexe ee baahida gaarka) ee cinwaanka Skolform hoostiisa.

Macluumaad ka hel dugsiga

Guji magaca dugsiga si aad tusaale ahaan ugu aragto

  • tirada ardeyda
  • heerka waxbarashada ee macalimiinta
  • ra’yi ururinta dugsiga laga sameeyey.

Haddii uu dugsigu leeyahay fasal dugsiga hoose dhexe ka horeeya ama dugsi hoose dhexe, ayay iyagu hoos imaan doonaan darafkooda u gaarka ah.

Dugsiyada isbarbardhig

Haddii aad dooneyso inaad dugsiyada isbarbardhigto, ayaad dooran kartaa ilaa saddex dugsi adigoo badhanka Jämför gujinaaya.

Dugsiyada aad dooratay ayaa lagu soo ururinayaa darafka Jämförrutan. Guji badhanka Jämför ee darafka.

Dugsiyada aad dooratay in la isbarbardhigo ayaa meesha la soo dhigayaa. Haddii uu dugsigu leeyahay fasal dugsiga hoose dhexe ka horeeya ama dugsi hoose dhexe, ayay iyagu hoos imaan doonaan darafkooda u gaarka ah.