• Start
  • Verktyg
  • Kontakta en studie- och yrkesvägledare

Kontakta en studie- och yrkesvägledare

Du som går i gymnasie- och gymnasiesärskola kan vända dig till den studie- och yrkesvägledare som finns på din skola. Om du inte har möjlighet att prata med en studie- och yrkesvägledare på din skola så kan du här söka på namnet på kommunen där du bor för att få kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledare i din kommun.