Konstnär

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Ett kreativt yrke som ofta kombinerar olika konstformer, uttrycksmedel, tekniker och material.

  Konstnärer arbetar med många konstformer, uttrycksmedel, tekniker och material. De traditionella konstformerna är måleri, teckning, grafik och skulptur. Konstnärer arbetar även med bland annat fotografi, rörlig bild, ljud, ljus och text. Arbetsfältet är mycket brett och det är vanligt att kombinera inriktningar. Utställningar, rådgivning och offentlig utsmyckning är exempel på arbetsuppgifter.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Kommunikativ förmåga
  • Kreativ förmåga
  • Problemlösningsförmåga
  • Självständighet
  • Tålamod

  Arbetsuppgifter

  Konstnärer arbetar med många olika konstformer, uttrycksmedel, tekniker och material för att skapa konst. Måleri, teckning, grafik och skulptur tillhör de traditionella bildkonstformerna. Konstnärer arbetar också med fotografi, text, ljud, ljus, performance (en form av levande konst som visas live, oftast interagerande med publik), installationer och rörlig bild. Det är vanligt att konstnärer kombinerar eller arbetar med flera olika konstformer. Det konstnärliga arbetet utgår ifrån en idé som sedan ska förverkligas. Konstnären söker information och experimenterar med material och tekniker för att gestalta sitt verk.

  Konstnärer arbetar bland annat med utställningar, visningar av egna och andras verk, offentliga gestaltningsuppdrag och konstnärliga projekt samt konstnärlig rådgivning. Kommuner, landsting och regioner utlyser ibland offentliga gestaltningsuppdrag som konstnärer kan söka. Det kan handla om utsmyckning av skolor, sjukhus, tunnelbanestationer, gångstråk eller bostadsområden. Det kan vara enskilda verk eller helhetsmiljöer. Konstnärer arbetar även som konsulter och rådgivare i sådana sammanhang, till exempel i samarbete med arkitekter.

  Det färdiga konstverket är ett resultat av många försök, omprövningar och kompromisser. En del konstnärer överlåter de praktiska och tekniska arbetsmomenten till andra för att själva fungera som arbetsledare eller koordinator.

  Eftersom många konstnärer är egna företagare ingår även administration, bokföring, marknadsföring, möten och avtalsskrivning i det dagliga arbetet.

  Arbetsplats

  De flesta konstnärer är egna företagare. Många arbetar på eget initiativ med konstnärliga projekt. En del arbetar med offentliga gestaltningsuppdrag. Få konstnärer kan försörja sig på sin konst på heltid. Det är vanligt att ha ett annat arbete vid sidan om konstnärsyrket. Att undervisa på konstskolor, hålla föredrag eller arbeta med pedagogiska uppdrag är vanliga komplement, men många arbetar i helt andra yrken.


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022