BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Konstnär

Ett kreativt yrke som ofta kombinerar olika konstformer, uttrycksmedel, tekniker och material.

  • Kommunikativ förmåga
  • Kreativ förmåga
  • Problemlösningsförmåga
  • Självständighet
  • Tålamod

Genomsnittligt löneintervall

Data saknas


Arbetsmarknadsprognos

Data saknas

Arbetsuppgifter

Konstnärer arbetar med många olika konstformer, uttrycksmedel, tekniker och material för att skapa konst. Måleri, teckning, grafik och skulptur tillhör de traditionella bildkonstformerna. Konstnärer arbetar också med fotografi, text, ljud, ljus, performance (en form av levande konst som visas live, oftast interagerande med publik), installationer och rörlig bild. Det är vanligt att konstnärer kombinerar eller arbetar med flera olika konstformer. Det konstnärliga arbetet utgår ifrån en idé som sedan ska förverkligas. Konstnären söker information och experimenterar med material och tekniker för att gestalta sitt verk.

Konstnärer arbetar bland annat med utställningar, visningar av egna och andras verk, offentliga gestaltningsuppdrag och konstnärliga projekt samt konstnärlig rådgivning. Kommuner, landsting och regioner utlyser ibland offentliga gestaltningsuppdrag som konstnärer kan söka. Det kan handla om utsmyckning av skolor, sjukhus, tunnelbanestationer, gångstråk eller bostadsområden. Det kan vara enskilda verk eller helhetsmiljöer. Konstnärer arbetar även som konsulter och rådgivare i sådana sammanhang, till exempel i samarbete med arkitekter.

Det färdiga konstverket är ett resultat av många försök, omprövningar och kompromisser. En del konstnärer överlåter de praktiska och tekniska arbetsmomenten till andra för att själva fungera som arbetsledare eller koordinator.

Eftersom många konstnärer är egna företagare ingår även administration, bokföring, marknadsföring, möten och avtalsskrivning i det dagliga arbetet.

Utbildningsvägar för konstnär

Yrket kräver vanligtvis eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå. Det går även att bli framgångsrik konstnär utan utbildning, men det tar oftast mycket längre tid.

Förslag på gymnasieprogram

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli konstnär till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Konstnärliga kandidatutbildningar med inriktning fri konst finns vid de statliga konsthögskolorna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Utbildningarna omfattar tre års heltidsstudier. Det finns även masterutbildningar på avancerad nivå. Inom den eftergymnasiala utbildningsformen konst- och kulturutbildningar finns ett antal fristående skolor som har utbildningar i konst. Inom Folkhögskolan finns en mängd kurser och yrkesutbildningar.
/