BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Konstnär

Ett kreativt yrke som ofta kombinerar olika konstformer, uttrycksmedel, tekniker och material.

 • Kommunikativ förmåga
 • Kreativ förmåga
 • Problemlösningsförmåga
 • Självständighet
 • Tålamod

   Arbetsuppgifter

   Konstnärer arbetar med många olika konstformer, uttrycksmedel, tekniker och material för att skapa konst. Måleri, teckning, grafik och skulptur tillhör de traditionella bildkonstformerna. Konstnärer arbetar också med fotografi, text, ljud, ljus, performance (en form av levande konst som visas live, oftast interagerande med publik), installationer och rörlig bild. Det är vanligt att konstnärer kombinerar eller arbetar med flera olika konstformer. Det konstnärliga arbetet utgår ifrån en idé som sedan ska förverkligas. Konstnären söker information och experimenterar med material och tekniker för att gestalta sitt verk.

   Konstnärer arbetar bland annat med utställningar, visningar av egna och andras verk, offentliga gestaltningsuppdrag och konstnärliga projekt samt konstnärlig rådgivning. Kommuner, landsting och regioner utlyser ibland offentliga gestaltningsuppdrag som konstnärer kan söka. Det kan handla om utsmyckning av skolor, sjukhus, tunnelbanestationer, gångstråk eller bostadsområden. Det kan vara enskilda verk eller helhetsmiljöer. Konstnärer arbetar även som konsulter och rådgivare i sådana sammanhang, till exempel i samarbete med arkitekter.

   Det färdiga konstverket är ett resultat av många försök, omprövningar och kompromisser. En del konstnärer överlåter de praktiska och tekniska arbetsmomenten till andra för att själva fungera som arbetsledare eller koordinator.

   Eftersom många konstnärer är egna företagare ingår även administration, bokföring, marknadsföring, möten och avtalsskrivning i det dagliga arbetet.

   Utbildningsvägar för konstnär

   Vill du studera till konstnär? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: