BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Yrkeslärare i gymnasieskolan

Kombination av praktiskt yrkeskunnande och pedagogiskt arbete.

  • Förmåga att vara flexibel
  • Organisationsförmåga
  • Pedagogisk förmåga
  • Samarbetsförmåga

Genomsnittligt löneintervall

31 800 - 43 200 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för lärare i yrkesämnen kommer vara mycket stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Yrkeslärare i gymnasieskolan undervisar i olika yrkeskurser, så som fordonsteknik, golvläggning, florist, bageri eller affärskommunikation. Undervisningen varvar teori med praktiska övningar. Under de praktiska momenten handleder och coachar läraren eleverna. Till grund för undervisningen ligger läroplan och kursplaner, men även behov och önskemål från branschen. Undervisningen kräver förberedelser och uppföljningar, så som att rätta prov och dokumentera elevernas arbete.

På yrkesprogrammen har eleverna arbetsplatsförlagt lärande (APL). Läraren fungerar som handledare inför, under och efter. Läraren kan exempelvis besöka praktikplatsen för att följa upp och dokumentera elevens utveckling. Läraren är också handledare för eleverna när de genomför sitt avslutande gymnasiearbete.

Läraren ingår i ett arbetslag, där man diskuterar olika frågor runt undervisningen och eleverna. Man samarbetar även i ämnesövergripande projekt och genomför utvecklingsarbete. I lärartjänsten ingår vanligtvis också mentorskap. Läraren följer upp elevens skolgång och sköter kontakter med vårdnadshavare. Vid behov samarbetar man även med elevhälsoteamet, så som studie- och yrkesvägledare, kurator och specialpedagog.

Den snabba tekniska utvecklingen och förändringarna i arbetslivet ställer krav på att Yrkeslärare i gymnasieskolan kontinuerligt följer utvecklingen i branschen. Eleverna utbildas mot ett yrke och för att vara anställningsbara bör de vara insatta i aktuella tekniker och arbetssätt.

Det finns många olika yrkeskurser. Exempel på ämnen som Yrkeslärare i gymnasieskolan kan undervisa i är: Handel, Turism Arkitektur, Information- och medieteknik Automation, El och energi Livsmedel och restaurang Estetiska ämnen Bygg och anläggning Naturbruk Fastighetsteknik, Isolering, VVS Fordonsteknik Hantverk, frisör, florist Vård och omsorg.

Utbildningsvägar för yrkeslärare i gymnasieskolan

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå. Andra alternativa vägar finns också, exempelvis Vidareutbildning av lärare (VAL), som gör det möjligt att komplettera dina tidigare studier, för att nå en examen för skola eller förskola. Det finns också ett projekt som kallas Fler vägar in, vars syfte är att skapa fler alternativ för dig som vill bli lärare, oavsett om du har tidigare lärarerfarenhet eller inte.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli yrkeslärare i gymnasieskolan till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Yrkeslärare i gymnasieskolan utbildas på Yrkeslärarprogrammet som ges vid några högskolor och universitet i landet. Studielängden är 1,5 år eller 90 högskolepoäng. Programmet kan läsas på halvfart eller via distansstudier. För att få studera till yrkeslärare krävs kvalificerad och relevant yrkeserfarenhet eller eftergymnasial utbildning inom det ämne man vill undervisa i.
/