BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Yrkeslärare i gymnasieskolan

Kombination av praktiskt yrkeskunnande och pedagogiskt arbete.

 • Förmåga att vara flexibel
 • Organisationsförmåga
 • Pedagogisk förmåga
 • Samarbetsförmåga

   Genomsnittligt löneintervall

   31 800 - 43 200 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Låg konkurrens

   Arbetsuppgifter

   Yrkeslärare i gymnasieskolan undervisar i olika yrkeskurser, så som fordonsteknik, golvläggning, florist, bageri eller affärskommunikation. Undervisningen varvar teori med praktiska övningar. Under de praktiska momenten handleder och coachar läraren eleverna. Till grund för undervisningen ligger läroplan och kursplaner, men även behov och önskemål från branschen. Undervisningen kräver förberedelser och uppföljningar, så som att rätta prov och dokumentera elevernas arbete.

   På yrkesprogrammen har eleverna arbetsplatsförlagt lärande (APL). Läraren fungerar som handledare inför, under och efter. Läraren kan exempelvis besöka praktikplatsen för att följa upp och dokumentera elevens utveckling. Läraren är också handledare för eleverna när de genomför sitt avslutande gymnasiearbete.

   Läraren ingår i ett arbetslag, där man diskuterar olika frågor runt undervisningen och eleverna. Man samarbetar även i ämnesövergripande projekt och genomför utvecklingsarbete. I lärartjänsten ingår vanligtvis också mentorskap. Läraren följer upp elevens skolgång och sköter kontakter med vårdnadshavare. Vid behov samarbetar man även med elevhälsoteamet, så som studie- och yrkesvägledare, kurator och specialpedagog.

   Den snabba tekniska utvecklingen och förändringarna i arbetslivet ställer krav på att Yrkeslärare i gymnasieskolan kontinuerligt följer utvecklingen i branschen. Eleverna utbildas mot ett yrke och för att vara anställningsbara bör de vara insatta i aktuella tekniker och arbetssätt.

   Det finns många olika yrkeskurser. Exempel på ämnen som Yrkeslärare i gymnasieskolan kan undervisa i är: Handel, Turism Arkitektur, Information- och medieteknik Automation, El och energi Livsmedel och restaurang Estetiska ämnen Bygg och anläggning Naturbruk Fastighetsteknik, Isolering, VVS Fordonsteknik Hantverk, frisör, florist Vård och omsorg.

   Utbildningsvägar för yrkeslärare i gymnasieskolan

   Vill du studera till yrkeslärare i gymnasieskolan? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: