Yrkeslärare i gymnasieskolan

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Kombination av praktiskt yrkeskunnande och pedagogiskt arbete.

  Att undervisa i yrkesämnen är ett sätt att kombinera praktiskt yrkeskunnande med pedagogiskt arbete. Yrkeslärare i gymnasieskolan blandar teori med praktik för att förbereda eleverna inför arbete inom det yrke man undervisar om. Det finns kurser och utbildningar inom allt ifrån måleri och plåtslagning till bageri och konditori.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Förmåga att vara flexibel
  • Organisationsförmåga
  • Pedagogisk förmåga
  • Samarbetsförmåga

  Arbetsuppgifter

  Yrkeslärare i gymnasieskolan undervisar i olika yrkeskurser, så som fordonsteknik, golvläggning, florist, bageri eller affärskommunikation. Undervisningen varvar teori med praktiska övningar. Under de praktiska momenten handleder och coachar läraren eleverna. Till grund för undervisningen ligger läroplan och kursplaner, men även behov och önskemål från branschen. Undervisningen kräver förberedelser och uppföljningar, så som att rätta prov och dokumentera elevernas arbete.

  På yrkesprogrammen har eleverna arbetsplatsförlagt lärande (APL). Läraren fungerar som handledare inför, under och efter. Läraren kan exempelvis besöka praktikplatsen för att följa upp och dokumentera elevens utveckling. Läraren är också handledare för eleverna när de genomför sitt avslutande gymnasiearbete.

  Läraren ingår i ett arbetslag, där man diskuterar olika frågor runt undervisningen och eleverna. Man samarbetar även i ämnesövergripande projekt och genomför utvecklingsarbete. I lärartjänsten ingår vanligtvis också mentorskap. Läraren följer upp elevens skolgång och sköter kontakter med vårdnadshavare. Vid behov samarbetar man även med elevhälsoteamet, så som studie- och yrkesvägledare, kurator och specialpedagog.

  Den snabba tekniska utvecklingen och förändringarna i arbetslivet ställer krav på att Yrkeslärare i gymnasieskolan kontinuerligt följer utvecklingen i branschen. Eleverna utbildas mot ett yrke och för att vara anställningsbara bör de vara insatta i aktuella tekniker och arbetssätt.

  Det finns många olika yrkeskurser. Exempel på ämnen som Yrkeslärare i gymnasieskolan kan undervisa i är: Handel, Turism Arkitektur, Information- och medieteknik Automation, El och energi Livsmedel och restaurang Estetiska ämnen Bygg och anläggning Naturbruk Fastighetsteknik, Isolering, VVS Fordonsteknik Hantverk, frisör, florist Vård och omsorg.

  Arbetsplats och lön

  Yrkeslärare i gymnasieskolan arbetar oftast på en kommunal eller fristående gymnasieskola. Yrkesämnen finns främst på yrkesprogrammen, men även som enskilda kurser inom de högskoleförberedande programmen. Yrkeslärare i gymnasieskolan kan också arbeta på Komvux eller annan vuxenutbildning.

  Genomsnittligt löneintervall

  31 800 - 43 200 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Låg konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022