BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Fastighetsskötare

Sköter inre och yttre skötsel av fastigheter med serviceförmåga och problemlösning i fokus.

  • Initiativförmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Problemlösningsförmåga
  • Samarbetsförmåga

Genomsnittligt löneintervall

23 100 - 34 200 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för fastighetsskötare kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Fastighetsskötare ansvarar för den inre och yttre skötseln av fastigheten. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på var man är anställd. Hos små fastighetsbolag är det vanligt att en och samma person har arbetsuppgifter inom ett bredare område, medan det inom ett större företag är vanligare att man är specialiserad i en yrkesroll.

Exempel på övergripande uppgifter som ofta ingår i arbetet:

* Felavhjälpande underhåll
* Kontakt med hyresgäster
* Skötsel av grönytor, rabatter, häckar och träd
* Snöröjning, grusning och sandning på vintern
* Felsökning och mindre reparationer

Arbetsuppgifterna för fastighetsskötare kan ibland bestå av mer traditionella sysslor som trappstädning och mindre reparationer, men det är ofta en fördel att ha bred kompetens och kunna jobba med både fastighetsskötsel och teknik. I fastighetsskötarens jobb kan användning av verktyg och maskiner ingå, till exempel gräsklippare eller traktorer.

Utbildningsvägar för fastighetsskötare

Yrket kräver utbildning på gymnasienivå eller motsvarande.

Förslag på gymnasieprogram

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli fastighetsskötare till exempel

  • eftergymnasial utbildning
  • Lämpliga utbildningar kan även finnas inom Yrkeshögskolan.
  • vuxenutbildning
  • En alternativ utbildningsväg kan vara via en vuxenutbildning. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning.
  • arbetsmarknadsutbildning.
  • En alternativ utbildningsväg kan vara via en arbetsmarknadsutbildning.
/