Psykiatrisjuksköterska

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Specialistsjuksköterska som hjälper patienter att hantera psykisk ohälsa och psykisk sjukdom.

  Psykiatrisjuksköterskor arbetar med omvårdnad inom psykiatrisk sluten- och öppenvård. Arbetet handlar övergripande om att hjälpa patienter att hantera psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom, att hantera känslor av meningslöshet och att stärka personens känsla av att ha kontroll över sitt liv. Det är viktigt att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv och att se både patient och närstående i deras livssituationer.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Empatisk förmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Noggrannhet
  • Samarbetsförmåga
  • Uppmärksam

  Arbetsuppgifter

  Psykiatrisjuksköterskan arbetar med omvårdnad inom psykiatrisk vård. Det innebär insatser som syftar till att hjälpa patienter med psykisk ohälsa eller sjukdom. Det kan till exempel handla om att hjälpa patienten att hantera känslor av meningslöshet, att stärka patientens känsla av att ha kontroll över sitt liv och att hjälpa patienten att hantera sin sjukdom och konsekvenser av den. Beroende på område arbetar psykiatrisjuksköterskan med patienter som till exempel har svår depression, ätstörning, personlighetsstörning, psykossjukdom eller missbruksproblem.

  Psykiatrisjuksköterskan arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och utformar omvårdnaden efter patientens behov. Det handlar om att se både patient och närstående i deras livssituationer. I arbetet ingår att hantera allt från akuta sjukdomstillstånd till långvariga psykiska funktionsnedsättningar. Psykiatrisjuksköterskan stödjer patienten genom samtal, förbereder patienten inför behandlingar och aktiverar patienten.

  I arbetet ingår att hantera mediciner, göra provtagningar och medicintekniska åtgärder samt följa upp effekten av olika behandlingar. I sjuksköterskans arbete ingår att leda, driva och utveckla omvårdnaden. Som psykiatrisjuksköterska arbetar man självständigt, men ingår ofta i ett multiprofessionellt team tillsammans med exempelvis läkare, psykolog, kurator och skötare. Teamet arbetar gemensamt och utifrån sina professioner för att ge patienten en individuellt anpassad vård och stöd att klara sin vardag. Psykiatrisjuksköterskan samverkar ofta med socialtjänst och myndigheter när det gäller exempelvis samordnad vårdplanering.

  Arbetsplats och lön

  Vårdavdelningar och öppenvårdsmottagningar på psykiatriska kliniker är vanliga arbetsplatser för psykiatrisjuksköterskor. Arbetsplatser finns också inom primärvården på vårdcentraler, inom den kommunala psykiatriska vården, inom rättspsykiatrin eller på behandlingshem för personer som behöver långvarig vård.

  Genomsnittligt löneintervall

  34 600 - 46 500 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Låg konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022