BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Psykiatrisjuksköterska

Specialistsjuksköterska som hjälper patienter att hantera psykisk ohälsa och psykisk sjukdom.

 • Empatisk förmåga
 • Kommunikativ förmåga
 • Noggrannhet
 • Samarbetsförmåga
 • Uppmärksam

   Genomsnittligt löneintervall

   34 600 - 46 500 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Låg konkurrens

   Arbetsuppgifter

   Psykiatrisjuksköterskan arbetar med omvårdnad inom psykiatrisk vård. Det innebär insatser som syftar till att hjälpa patienter med psykisk ohälsa eller sjukdom. Det kan till exempel handla om att hjälpa patienten att hantera känslor av meningslöshet, att stärka patientens känsla av att ha kontroll över sitt liv och att hjälpa patienten att hantera sin sjukdom och konsekvenser av den. Beroende på område arbetar psykiatrisjuksköterskan med patienter som till exempel har svår depression, ätstörning, personlighetsstörning, psykossjukdom eller missbruksproblem.

   Psykiatrisjuksköterskan arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och utformar omvårdnaden efter patientens behov. Det handlar om att se både patient och närstående i deras livssituationer. I arbetet ingår att hantera allt från akuta sjukdomstillstånd till långvariga psykiska funktionsnedsättningar. Psykiatrisjuksköterskan stödjer patienten genom samtal, förbereder patienten inför behandlingar och aktiverar patienten.

   I arbetet ingår att hantera mediciner, göra provtagningar och medicintekniska åtgärder samt följa upp effekten av olika behandlingar. I sjuksköterskans arbete ingår att leda, driva och utveckla omvårdnaden. Som psykiatrisjuksköterska arbetar man självständigt, men ingår ofta i ett multiprofessionellt team tillsammans med exempelvis läkare, psykolog, kurator och skötare. Teamet arbetar gemensamt och utifrån sina professioner för att ge patienten en individuellt anpassad vård och stöd att klara sin vardag. Psykiatrisjuksköterskan samverkar ofta med socialtjänst och myndigheter när det gäller exempelvis samordnad vårdplanering.

   Utbildningsvägar för psykiatrisjuksköterska

   Vill du studera till psykiatrisjuksköterska? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: