Skogsmaskinförare

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Ett självständigt yrke för den som gillar teknik och trivs i skogen.

  Skogsmaskinförare arbetar i skogen med att gallra, avverka och transportera virke ut till platser där det sen hämtas med lastbil. Till hjälp i arbetet har man skogsmaskiner såsom skördare och skotare. Som skogsmaskinförare arbetar man med stort eget ansvar. Man behöver kunskaper både om maskiner och teknik och om skogen man arbetar i. Till exempel för att avgöra vilka träd som ska gallras för att skogen ska få en bra tillväxt och för att ta hänsyn till miljön.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Initiativförmåga
  • Kundfokus
  • Resultatinriktad
  • Säkerhetsfokus

  Arbetsuppgifter

  Skogsmaskinförare gallrar, slutavverkar och transporterar virke fram till en väg där det kan lastas. Till hjälp har man skogsmaskiner såsom skördare och skotare. Man kan vara specialiserad på en viss maskin och kallas då exempelvis skördarförare eller skotarförare.

  Med skördaren görs alla moment vid gallring och slutavverkning. Träden fälls, kvistas, kapas till rätt längder och sorteras. Transport av virket ut ur skogen görs med hjälp av skotare. För markberedning innan man till exempel planterar ny skog finns speciella redskap som bärs av skotare. Maskinunderhåll och reparationer ingår i arbetsuppgifterna.

  Som maskinförare använder man datoriserade system och mobil teknik. I skördarna finns till exempel datoriserad utrustning som mäter trädstammarnas längd och diameter och räknar ut hur de ska kapas för att ge bästa ekonomiska utbyte. Via dator och mobiltelefon kan man också sända information om volymer och kvaliteten på avverkat virke. GPS är ett viktigt hjälpmedel i moderna avverkningsmaskiner.

  Skogsmaskinförare måste kunna betydligt mer än att köra maskiner. Det är även viktigt med kunskaper om skogen man arbetar i, till exempel för att kunna avgöra vilka träd som ska gallras ut för att de som sparas ska få en bättre tillväxt. Kraven på kunskaper inom miljö- och naturvård ökar och en viktig del i arbetet är att bidra till ett miljömässigt hållbart skogsbruk. Man måste både veta vad som ska avverkas och vad som ska sparas eller visas hänsyn för i skogen man arbetar i.

  Ansvaret för att planera och följa upp arbetet förs alltmer över till den enskilde skogsmaskinföraren. Det gäller ibland också naturvårdsplanering och miljöuppföljning.

  Beroende på säsong och behov kan det förekomma att man också arbetar med röjning och skogsvård.

  Arbetsplats och lön

  Skogsmaskinförare arbetar inom skogsbruket. Arbetsgivare är exempelvis entreprenörer, skogsbolag och skogsägarföreningar.

  Genomsnittligt löneintervall

  24 400 - 34 700 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022