BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Sjuksköterskeyrken

Omvårdnadsexperter i patientens närhet med ansvar för att medicinska ordinationer blir genomförda.

   Arbetsuppgifter

   Att främja hälsa och förebygga ohälsa är grunden i alla sjuksköterskors arbete. Omvårdnad är ett brett kunskapsområde som innebär allt från högteknologiska insatser på intensivvårdsavdelningar och läkemedelsbehandlingar till stödjande samtal med patienter.

   Arbetsuppgifterna kan variera beroende på vilken arbetsplats man arbetar på och om man är specialistsjuksköterska eller inte. Men överlag har man liknande arbetsuppgifter. Det är sjuksköterskan som leder och planerar omvårdnadsarbetet, sköter medicinering, provtagning, sårvård, undersökningar och för journalanteckningar över patienternas tillstånd. På exempelvis en vårdcentral ingår ofta arbete med telefonrådgivning och bedömning om patienten ska vänta, boka ett läkarbesök eller söka akutvård.

   Det finns också arbetsuppgifter utanför den direkta vården. Man kan till exempel arbeta med utredningsarbete och annan hälso- och sjukvårdsadministration inom landstingen eller inom läkemedelsindustrin. En annan arbetsuppgift som sjuksköterskor kan ha är att undervisa i bland annat omvårdad på gymnasieskolor och högskolor.

   Läs mer om olika sjuksköterskeyrken i separata yrkesbeskrivningar. Det finns beskrivningar av följande:

   * Akutsjuksköterska
   * Ambulanssjuksköterska
   * Anestesi- och intensivvårdssjuksköterska
   * Barnmorska
   * Barnsjuksköterska
   * Distriktssköterska
   * Grundutbildad sjuksköterska
   * Operationssjuksköterska
   * Psykiatrisjuksköterska
   * Röntgensjuksköterska
   * Sjuksköterska inom äldrevård

   Utbildningsvägar för sjuksköterskeyrken

   Vill du studera till sjuksköterskeyrken? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: