Sjuksköterskeyrken

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Omvårdnadsexperter i patientens närhet med ansvar för att medicinska ordinationer blir genomförda.

  Sjuksköterskan är omvårdnadsexperten i patientens närhet. Det innebär att sjuksköterskan ansvarar för att medicinska ordinationer blir genomförda och att patienterna får den omvårdnad de behöver. Sjuksköterskan leder och planerar omvårdnadsarbetet, sköter medicinering, provtagning, undersökningar och för journalanteckningar över patienternas tillstånd.

  Arbetsuppgifter

  Att främja hälsa och förebygga ohälsa är grunden i alla sjuksköterskors arbete. Omvårdnad är ett brett kunskapsområde som innebär allt från högteknologiska insatser på intensivvårdsavdelningar och läkemedelsbehandlingar till stödjande samtal med patienter.

  Arbetsuppgifterna kan variera beroende på vilken arbetsplats man arbetar på och om man är specialistsjuksköterska eller inte. Men överlag har man liknande arbetsuppgifter. Det är sjuksköterskan som leder och planerar omvårdnadsarbetet, sköter medicinering, provtagning, sårvård, undersökningar och för journalanteckningar över patienternas tillstånd. På exempelvis en vårdcentral ingår ofta arbete med telefonrådgivning och bedömning om patienten ska vänta, boka ett läkarbesök eller söka akutvård.

  Det finns också arbetsuppgifter utanför den direkta vården. Man kan till exempel arbeta med utredningsarbete och annan hälso- och sjukvårdsadministration inom landstingen eller inom läkemedelsindustrin. En annan arbetsuppgift som sjuksköterskor kan ha är att undervisa i bland annat omvårdad på gymnasieskolor och högskolor.

  Läs mer om olika sjuksköterskeyrken i separata yrkesbeskrivningar. Det finns beskrivningar av följande:

  * Akutsjuksköterska
  * Ambulanssjuksköterska
  * Anestesi- och intensivvårdssjuksköterska
  * Barnmorska
  * Barnsjuksköterska
  * Distriktssköterska
  * Grundutbildad sjuksköterska
  * Operationssjuksköterska
  * Psykiatrisjuksköterska
  * Röntgensjuksköterska
  * Sjuksköterska inom äldrevård

  Arbetsplats

  Sjuksköterskor kan arbeta på många olika arbetsplatser. Exempel på dessa är sjukhus, olika vårdmottagningar, vårdcentraler och vårdavdelningar. De flesta arbetsgivarna finns inom kommun och landsting, men antalet privata arbetsgivare ökar.


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022