Parkeringsvakt

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Ser till att parkerings- och stoppförbudsbestämmelser följs, ett yrke med många informativa inslag.

  Parkeringsvakter bidrar till att trafiken fungerar smidigt. De minskar risker för olyckor genom att kontrollera att bilar inte parkeras på fel ställen. Som parkeringsvakt kommer man i kontakt med många människor. Det är viktigt att man är bra på att kommunicera och kan bemöta människor på ett bra sätt. Det här är ett jobb där man får vara mycket utomhus.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Initiativförmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Konflikthanteringsförmåga
  • Serviceinriktad

  Arbetsuppgifter

  Parkeringsvakter ser till att parkerings- och stoppförbudsbestämmelser följs. Det innebär att bilar inte parkeras på till exempel övergångsställen, i lastzoner, på innergårdar eller i bostadsområden. De kontrollerar också att bara bilar som har parkeringstillstånd för parkeringsplatser för rörelsehindrade använder dessa platser.

  Parkeringsvakter ser också till att inte obehöriga parkerar på förhyrda parkeringsplatser samt att parkeringsavgifter betalas. I arbetsuppgifterna kan också ingå att rapportera om till exempel hål i gator och eller klotter. Om reglerna inte följs skrivs en parkeringsanmärkning/kontrollavgift. Parkeringsvakter ska kunna informera allmänheten om de parkeringsregler som gäller. Det är viktigt att bemöta allmänheten på ett respektfullt sätt.

  Under ett arbetspass kan parkeringsvakter få många frågor från personer i omgivningen. Det kan till exempel vara frågor om gatuadresser, olika sätt att ta sig till en plats eller vilka kommunikationsmedel (till exempel buss eller tunnelbana) som är bäst att använda. Därför är det viktigt att parkeringsvakter har lätt att kommunicera och kan ge bra information till de som frågar.

  Den tekniska utvecklingen har påverkat parkeringsvakternas arbete. Idag är det vanligare att man arbetar med en handdator som är uppkopplad på olika databaser och kommunicera med andra under sitt arbetspass. Arbetet kan dock fortfarande utföras för hand.

  Arbetsplats och lön

  Parkeringsvakter är anställda hos kommuner, parkeringsbolag eller bevakningsföretag.

  Genomsnittligt löneintervall

  23 600 - 35 100 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022