BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Parkeringsvakt

Ser till att parkerings- och stoppförbudsbestämmelser följs, ett yrke med många informativa inslag.

  • Initiativförmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Konflikthanteringsförmåga
  • Serviceinriktad

Genomsnittligt löneintervall

23 600 - 35 100 SEK/mån


Arbetsmarknadsprognos på 2 års sikt

Data saknas

Det kan vara både större och mindre möjligheter till arbete även i yrken där prognos saknas.

Arbetsuppgifter

Parkeringsvakter ser till att parkerings- och stoppförbudsbestämmelser följs. Det innebär att bilar inte parkeras på till exempel övergångsställen, i lastzoner, på innergårdar eller i bostadsområden. De kontrollerar också att bara bilar som har parkeringstillstånd för parkeringsplatser för rörelsehindrade använder dessa platser.

Parkeringsvakter ser också till att inte obehöriga parkerar på förhyrda parkeringsplatser samt att parkeringsavgifter betalas. I arbetsuppgifterna kan också ingå att rapportera om till exempel hål i gator och eller klotter. Om reglerna inte följs skrivs en parkeringsanmärkning/kontrollavgift. Parkeringsvakter ska kunna informera allmänheten om de parkeringsregler som gäller. Det är viktigt att bemöta allmänheten på ett respektfullt sätt.

Under ett arbetspass kan parkeringsvakter få många frågor från personer i omgivningen. Det kan till exempel vara frågor om gatuadresser, olika sätt att ta sig till en plats eller vilka kommunikationsmedel (till exempel buss eller tunnelbana) som är bäst att använda. Därför är det viktigt att parkeringsvakter har lätt att kommunicera och kan ge bra information till de som frågar.

Den tekniska utvecklingen har påverkat parkeringsvakternas arbete. Idag är det vanligare att man arbetar med en handdator som är uppkopplad på olika databaser och kommunicera med andra under sitt arbetspass. Arbetet kan dock fortfarande utföras för hand.

Utbildningsvägar för parkeringsvakt

Det finns olika vägar till yrket. Det är bra att ha en gymnasieutbildning. Utbildningar inom området kan också finnas på komvux, folkhögskola, yrkeshögskola, arbetsmarknadsutbildningar och privata utbildningsanordnare. Även arbetsgivare kan utbilda.

/