BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Parkeringsvakt

Ser till att parkerings- och stoppförbudsbestämmelser följs, ett yrke med många informativa inslag.

 • Initiativförmåga
 • Kommunikativ förmåga
 • Konflikthanteringsförmåga
 • Serviceinriktad

   Genomsnittligt löneintervall

   23 600 - 35 100 SEK/mån

   Arbetsuppgifter

   Parkeringsvakter ser till att parkerings- och stoppförbudsbestämmelser följs. Det innebär att bilar inte parkeras på till exempel övergångsställen, i lastzoner, på innergårdar eller i bostadsområden. De kontrollerar också att bara bilar som har parkeringstillstånd för parkeringsplatser för rörelsehindrade använder dessa platser.

   Parkeringsvakter ser också till att inte obehöriga parkerar på förhyrda parkeringsplatser samt att parkeringsavgifter betalas. I arbetsuppgifterna kan också ingå att rapportera om till exempel hål i gator och eller klotter. Om reglerna inte följs skrivs en parkeringsanmärkning/kontrollavgift. Parkeringsvakter ska kunna informera allmänheten om de parkeringsregler som gäller. Det är viktigt att bemöta allmänheten på ett respektfullt sätt.

   Under ett arbetspass kan parkeringsvakter få många frågor från personer i omgivningen. Det kan till exempel vara frågor om gatuadresser, olika sätt att ta sig till en plats eller vilka kommunikationsmedel (till exempel buss eller tunnelbana) som är bäst att använda. Därför är det viktigt att parkeringsvakter har lätt att kommunicera och kan ge bra information till de som frågar.

   Den tekniska utvecklingen har påverkat parkeringsvakternas arbete. Idag är det vanligare att man arbetar med en handdator som är uppkopplad på olika databaser och kommunicera med andra under sitt arbetspass. Arbetet kan dock fortfarande utföras för hand.

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: