BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Laboratorieingenjör

Analyserar och kontrollerar prover och produkter, forskar eller utvecklar nya produkter.

 • Analytisk förmåga
 • Noggrannhet
 • Organisationsförmåga
 • Samarbetsförmåga
 • Självständighet

   Genomsnittligt löneintervall

   27 200 - 46 800 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Medelhög konkurrens på 5 års sikt

   Arbetsuppgifter

   På laboratoriet arbetar laboratorieingenjören med tekniskt avancerade analysapparater och datorteknik för att göra analyser och kontroller. Man kan undersöka råvaror som används vid tillverkningen på en industri eller prover som tagits ute i produktionen för att kontrollera att produkten håller rätt kvalitet och att tillverkningsprocessen fungerar som den ska. Andra analyser är kemiska och biologiska tester för att undersöka vad som finns i produkter. Det kan till exempel handla om att leta efter ämnen som är skadliga för miljön eller mikroorganismer som kan göra oss sjuka. När en analys är avslutad tolkas svaren och sammanställs i en rapport.

   I arbetet kan ingå att förbättra och utveckla nya analysmetoder. Laboratorieingenjörer kan även vara med och utarbeta normer och anvisningar för hur man hanterar miljöfarliga varor och informera om kemiska och biologiska hälsorisker. Andra uppgifter kan vara att sköta underhållet av analysapparaterna samt att handleda och undervisa den övriga personalen. Att söka litteratur och läsa artiklar och rapporter kan också ingå i arbetsuppgifterna.

   På laboratoriet samarbetar ingenjören med flera yrkeskategorier, så som laboranter, biomedicinska analytiker, mikrobiologer och kemister. Arbetsuppgifterna kan vara lika och gränserna för vem som gör vad varierar mellan olika arbetsplatser.

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: