Laboratorieingenjör

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Analyserar och kontrollerar prover och produkter, forskar eller utvecklar nya produkter.

  Laboratorieingenjörer analyserar och kontrollerar vad som finns i olika prover och produkter. De kan också arbeta med kemisk och biologisk forskning eller utveckling av nya produkter kring allt från läkemedel till målarfärg.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Analytisk förmåga
  • Noggrannhet
  • Organisationsförmåga
  • Samarbetsförmåga
  • Självständighet

  Arbetsuppgifter

  På laboratoriet arbetar laboratorieingenjören med tekniskt avancerade analysapparater och datorteknik för att göra analyser och kontroller. Man kan undersöka råvaror som används vid tillverkningen på en industri eller prover som tagits ute i produktionen för att kontrollera att produkten håller rätt kvalitet och att tillverkningsprocessen fungerar som den ska. Andra analyser är kemiska och biologiska tester för att undersöka vad som finns i produkter. Det kan till exempel handla om att leta efter ämnen som är skadliga för miljön eller mikroorganismer som kan göra oss sjuka. När en analys är avslutad tolkas svaren och sammanställs i en rapport.

  I arbetet kan ingå att förbättra och utveckla nya analysmetoder. Laboratorieingenjörer kan även vara med och utarbeta normer och anvisningar för hur man hanterar miljöfarliga varor och informera om kemiska och biologiska hälsorisker. Andra uppgifter kan vara att sköta underhållet av analysapparaterna samt att handleda och undervisa den övriga personalen. Att söka litteratur och läsa artiklar och rapporter kan också ingå i arbetsuppgifterna.

  På laboratoriet samarbetar ingenjören med flera yrkeskategorier, så som laboranter, biomedicinska analytiker, mikrobiologer och kemister. Arbetsuppgifterna kan vara lika och gränserna för vem som gör vad varierar mellan olika arbetsplatser.

  Arbetsplats och lön

  Laboratorieingenjörer kan bland annat arbeta inom den kemiska industrin, massa- och pappersindustrin eller läkemedelsindustrin, men också på forskningsinstitutioner vid högskolor och universitet. Det finns även laboratorieingenjörer vid sjukhus och myndigheter som Livsmedelsverket och Statens Kriminaltekniska Laboratorium.

  Genomsnittligt löneintervall

  27 200 - 46 800 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Medelhög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022