BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Skötare inom psykiatrisk vård

Stödjer och motiverar patienter med psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom att klara sin vardag.

  • Empatisk förmåga
  • Förtroendeingivande
  • Kommunikativ förmåga
  • Psykisk stabilitet
  • Självständighet

Genomsnittligt löneintervall

25 000 - 34 100 SEK/mån


Arbetsmarknadsprognos på 2 års sikt

Stora möjligheter till jobb

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för skötare inom psykiatrisk vård kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Skötarens främsta uppgift är att stödja och motivera patienten att klara sin vardag, oftast genom samtal. I arbetet ingår ofta att göra vardagliga aktiviteter. Skötaren hjälper patienten att förstå sin sjukdom och hanterar olika känslouttryck från patienten såsom skam, oro, ilska, ångest och rädsla. En viktig del i arbetet är att se människan bakom sjukdomen.

Beroende på område arbetar skötaren med patienter som till exempel har svår depression, ätstörning, personlighetsstörning, psykossjukdom och missbruksproblem. Inom rättspsykiatrin arbetar skötaren med psykiskt sjuka patienter som är dömda för brott. En del patienter är särskilt vårdkrävande och vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård.

Som skötare i öppenvård har man en behandlande uppgift med bland annat stödsamtal, terapisamtal och kartläggning av hemsituationen. Man kan även driva olika gruppverksamheter.

Skötaren är ofta kontaktperson till en eller flera patienter. Det innebär bland annat att vara den som finns närmast patienten och dess anhöriga samt ha en samordnande roll vid möten med olika instanser.

Skötaren kan också ha sjukvårdsuppgifter som en sjuksköterska har delegerat (överlåtit), till exempel att ge läkemedel, ta prover och kontrollera blodtryck. Dokumentation i journalsystem ingår i arbetet.

Utbildningsvägar för skötare inom psykiatrisk vård

Yrket kräver vanligtvis utbildning på gymnasienivå eller motsvarande.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli skötare inom psykiatrisk vård till exempel

  • eftergymnasial utbildning
  • Utbildning kan även finnas inom Yrkeshögskolan.
  • vuxenutbildning.
  • En alternativ utbildningsväg kan vara via en vuxenutbildning. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning.
/