BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Produktionstekniker

Ser helheten i produktionskedjan och fokuserar på hur man kan förbättra och effektivisera arbetet.

  • Analytisk förmåga
  • Problemlösningsförmåga
  • Samarbetsförmåga

Genomsnittligt löneintervall

32 900 - 60 400 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för civilingenjörer inom maskinteknik kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

En produktionsteknikers arbete kan handla om både metodutveckling och förbättringar av den tekniska utrustningen. Det är viktigt att kunna se helheten i produktionskedjan. Jobbet kan också handla om att optimera materialflöden i en tillverkningsprocess så att man undviker att halvfabrikat blir liggande i väntan på nästa steg i processen. Målet är att produktionen ska löpa så smidigt och effektivt som möjligt. Att lösa olika typer problem som uppstår i produktionsprocessen kan också vara en del av arbetsuppgifterna.

Inköp av maskiner och annan utrustning kan vara en uppgift för produktionsteknikern. Då måste man räkna på investeringen och ta reda på hur lång tid det tar att tjäna in pengarna den kostat. Även i det sammanhanget är det nödvändigt att ha en helhetssyn på produktionsprocessen så att utrustning med lämplig kapacitet väljs. Det finns ingen anledning att ha en maskin som producerar väldigt mycket på kort tid om inte resten av kedjan hänger med.

Dokumentationsarbete kan också falla på produktionsteknikerns lott. Det är en viktig del av ett företags kvalitetsarbete, och det är ett område som många gånger gränsar till produktionsteknikerns ansvarsområde. En uppgift kan vara att följa produktionen och se till så att den följer fastlagda rutiner i de fall sådana finns. Det kan också finnas särskilda lagar och regler som ska följas inom olika typer av industrier.

Produktionstekniker deltar ofta i olika typer av projekt. Exempelvis produktutveckling bedrivs ofta i projektform. När nya produkter utvecklas måste de gå att tillverka på ett effektivt sätt. Där behövs produktionsteknikerns kunskaper. Det förekommer också att produktionsteknikern leder projekt kring förändringsarbete och metodutveckling inom företaget.

Utbildningsvägar för produktionstekniker

Yrket kräver eftergymnasial utbildning upp till två år.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli produktionstekniker till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Utbildning i produktionsteknik finns både inom yrkeshögskolan och högskolan.
/