BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Pilot

Navigerar och styr flygplan, är noga med att sätta säkerheten främst och gillar att samarbeta.

 • Beslutsförmåga
 • Förmåga att följa regler och instruktioner
 • Samarbetsförmåga
 • Simultanförmåga
 • Säkerhetsfokus

Genomsnittligt löneintervall

38 100 - 107 200 SEK/mån

Det kan vara både större och mindre möjligheter till arbete även i yrken där prognos saknas.

Arbetsuppgifter

Piloter arbetar med att flyga flygplan. Utöver det ingår också många arbetsuppgifter före och efter flygningen. Före flygningen samlar piloten in information om antalet passagerare, lastens vikt och vädret längs flygrutten. Uppgifterna används till färdplanen som styr autopiloten.

Inne i planet kontrollerar piloten att instrument, reglage och motorer fungerar. Manualer och checklistor anger vad piloterna ska kontrollera.

Det vanligaste är att två piloter ingår i besättningen, en kapten och en styrman. Kaptenen fattar alla beslut, men gör det i samråd med styrman. Piloter måste arbeta ett visst antal år som styrman innan de har möjlighet att bli kapten.

Det är vanligt att kapten och styrman delar på arbetet. Styrman hjälper kapten med radiokommunikation, navigering och flygning. Han eller hon tar även fram beslutsunderlag, så som underlag för bränsleberäkningar från tabeller och listor.

När man flyger på hög höjd och inget ovanligt händer håller ofta autopiloten kursen och flyghöjden. Kaptenen och styrman måste dock ändå övervaka situationen och de instrument som används.

Man har hela tiden radiokontakt med andra flygplan och flygtrafikledningar längs vägen. Ibland ingår det att informera passagerarna om olika händelser under flygningen, som till exempel turbulens.

Under start och landning flyger piloterna flygplanet manuellt. Inför landningen gör kaptenen och styrmannen ytterligare kontroller av instrument enligt en checklista. Efter landningen fyller man i loggboken och rapporterar till markkontrollen.

Utbildningsvägar för pilot

Yrket kräver eftergymnasial utbildning upp till två år.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli pilot till exempel

 • eftergymnasial utbildning
 • Utbildning till pilot ges av Yrkeshögskolan. Flygutbildningar anordnas också av fristående utbildningsanordnare, till exempel Svensk Pilotutbildning, Trafikflyghögskolan eller Scandinavian Avivation Academy.
 • företagsförlagd utbildning
 • Piloter vidareutbildas kontinuerligt under sina yrkesverksamma år. Utveckling av ny teknik för till exempel navigering och nya flygplansmodeller gör att kraven på pilotens tekniska kompetens ökar.
 • eftergymnasial utbildning.
 • Det går även att utbilda sig till pilot utomlands. Ett allmänt råd är att kontrollera att utbildningen uppfyller Transportstyrelsens krav. När man blir anställd vid ett flygbolag får man genomgå internutbildning som ger behörighet för den aktuella flygplanstypen, och man lär sig de förhållanden som råder inom flygbolaget.
/