Pilot

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Navigerar och styr flygplan, är noga med att sätta säkerheten främst och gillar att samarbeta.

  Piloter navigerar och styr flygplan. Att vara pilot innebär mycket mer än att flyga. I arbetet ingår både förarbete och efterarbete utöver själva flygtiden. Yrket passar den som har bra simultanförmåga, tycker om att samarbeta med andra och sätter säkerheten främst under flygningen.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Beslutsförmåga
  • Förmåga att följa regler och instruktioner
  • Samarbetsförmåga
  • Simultanförmåga
  • Säkerhetsfokus

  Arbetsuppgifter

  Piloter arbetar med att flyga flygplan. Utöver det ingår också många arbetsuppgifter före och efter flygningen. Före flygningen samlar piloten in information om antalet passagerare, lastens vikt och vädret längs flygrutten. Uppgifterna används till färdplanen som styr autopiloten.

  Inne i planet kontrollerar piloten att instrument, reglage och motorer fungerar. Manualer och checklistor anger vad piloterna ska kontrollera.

  Det vanligaste är att två piloter ingår i besättningen, en kapten och en styrman. Kaptenen fattar alla beslut, men gör det i samråd med styrman. Piloter måste arbeta ett visst antal år som styrman innan de har möjlighet att bli kapten.

  Det är vanligt att kapten och styrman delar på arbetet. Styrman hjälper kapten med radiokommunikation, navigering och flygning. Han eller hon tar även fram beslutsunderlag, så som underlag för bränsleberäkningar från tabeller och listor.

  När man flyger på hög höjd och inget ovanligt händer håller ofta autopiloten kursen och flyghöjden. Kaptenen och styrman måste dock ändå övervaka situationen och de instrument som används.

  Man har hela tiden radiokontakt med andra flygplan och flygtrafikledningar längs vägen. Ibland ingår det att informera passagerarna om olika händelser under flygningen, som till exempel turbulens.

  Under start och landning flyger piloterna flygplanet manuellt. Inför landningen gör kaptenen och styrmannen ytterligare kontroller av instrument enligt en checklista. Efter landningen fyller man i loggboken och rapporterar till markkontrollen.

  Arbetsplats och lön

  Piloter har en internationell arbetsmarknad och möjligheterna att arbeta för flygbolag i andra länder är stora.

  Genomsnittligt löneintervall

  38 100 - 107 200 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022