BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Pilot

Navigerar och styr flygplan, är noga med att sätta säkerheten främst och gillar att samarbeta.

 • Beslutsförmåga
 • Förmåga att följa regler och instruktioner
 • Samarbetsförmåga
 • Simultanförmåga
 • Säkerhetsfokus

   Genomsnittligt löneintervall

   38 100 - 107 200 SEK/mån

   Arbetsuppgifter

   Piloter arbetar med att flyga flygplan. Utöver det ingår också många arbetsuppgifter före och efter flygningen. Före flygningen samlar piloten in information om antalet passagerare, lastens vikt och vädret längs flygrutten. Uppgifterna används till färdplanen som styr autopiloten.

   Inne i planet kontrollerar piloten att instrument, reglage och motorer fungerar. Manualer och checklistor anger vad piloterna ska kontrollera.

   Det vanligaste är att två piloter ingår i besättningen, en kapten och en styrman. Kaptenen fattar alla beslut, men gör det i samråd med styrman. Piloter måste arbeta ett visst antal år som styrman innan de har möjlighet att bli kapten.

   Det är vanligt att kapten och styrman delar på arbetet. Styrman hjälper kapten med radiokommunikation, navigering och flygning. Han eller hon tar även fram beslutsunderlag, så som underlag för bränsleberäkningar från tabeller och listor.

   När man flyger på hög höjd och inget ovanligt händer håller ofta autopiloten kursen och flyghöjden. Kaptenen och styrman måste dock ändå övervaka situationen och de instrument som används.

   Man har hela tiden radiokontakt med andra flygplan och flygtrafikledningar längs vägen. Ibland ingår det att informera passagerarna om olika händelser under flygningen, som till exempel turbulens.

   Under start och landning flyger piloterna flygplanet manuellt. Inför landningen gör kaptenen och styrmannen ytterligare kontroller av instrument enligt en checklista. Efter landningen fyller man i loggboken och rapporterar till markkontrollen.

   Utbildningsvägar för pilot

   Vill du studera till pilot? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: