BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Inredningsarkitekt

Tar fram förslag på inredning i offentlig miljö eller privata bostäder utifrån olika perspektiv.

  • Kreativ förmåga
  • Organisationsförmåga
  • Problemlösningsförmåga
  • Samarbetsförmåga

Genomsnittligt löneintervall

33 500 - 55 000 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för arkitekter kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Inredningsarkitekter arbetar oftast med att rita inredningar till offentliga miljöer och privata bostäder. Kunder till inredningsarkitekter är ofta offentliga myndigheter eller stora och medelstora företag med kontor, butiker, restauranger eller annat. De arbetar även med privatpersoner.

Inredningsarkitekter arbetar med både nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad. Ofta är inredningsarkitekten med ända från planeringsstadiet av ett byggprojekt till den slutliga inredningen och färgsättningen. Men lika ofta arbetar de med uppfräschning av befintliga rum och befintligt möblemang. Det kan handla om ny färgsättning och omklädning av möbler. Andra områden som inredningsarkitekter arbetar med är utställningar och möbelformgivning.

Utöver att vara ansvarig för val av färger, möbler, golv och annan inredning så ser inredningsarkitekten till att rummen fungerar så bra som möjligt för den verksamhet som skall bedrivas där. Först tas skisser och ritningar fram, ibland bygger inredningsarkitekten upp modeller av den tänkta miljön för att åskådliggöra förslaget för kunden. I arbetet ingår också att kostnadsberäkna arbets- och materialkostnad och att lämna offerter.

Många inredningsarkitekter arbetar också med möbelformgivning och med hantverksmässig eller industriell möbeltillverkning. En del formger möbler parallellt med sitt inredningsarbete. Det finns också inredningsarkitekter som designar utställningar, arbetar med industriell formgivning eller med undervisning och forskning.

Utbildningsvägar för inredningsarkitekt

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli inredningsarkitekt till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Utbildning till inredningsarkitekt finns vid Konstfack i Stockholm och vid Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) i Göteborg. Antagningen sker genom konstnärliga arbetsprover och intervjuer.
/