Industrielektriker

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Specialiserad elektriker inom industriprocesser som hanterar både hög- och lågspänning.

  Industrielektriker har kunskap om styr- och reglerteknik/mekatronik, elektronik och datasystem. De arbetar under drift av industriprocesser med både hög- och lågspänning. Industrielektriker är ofta specialiserade på den process som industriföretaget har.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Förmåga att vara flexibel
  • Initiativförmåga
  • Problemlösningsförmåga
  • Serviceinriktad
  • Säkerhetsfokus

  Arbetsuppgifter

  Industrielektrikern arbetar med att åtgärda elektriska och elektroniska fel på maskinerna i en industri. Industriell tillverkning är ofta automatiserad. Om det uppstår ett fel i anläggningen måste elektrikern snabbt rätta till detta för att undvika produktionsstörningar. Industrielektrikern behöver ha kunskap om programmerbara styrsystem, men även kunna arbeta hantverksmässigt. Till sin hjälp har elektrikern mätinstrument och testprogram.

  En stor del av industrielektrikerns arbete går ut på att:

  * Sköta maskiner
  * Byta ut motorer
  * Reparera automatiska anläggningar
  * Montera apparatskåp
  * Koppla ihop ledningar med styrprocesser
  * Programmera styrsystem
  * Provköra anläggningar
  * Byta ut kablar och trasiga apparater
  * Felsöka och driftsätta anläggningar

  Industrielektrikern jobbar även med installation och injustering av maskiner och automatiska anläggningar. Industrielektrikern tar då hjälp av ritningar och instruktioner. Ibland sköter också industrielektriker installation av datanät. Man jobbar även med installation och reparation av annan elektrisk utrustning under drift.

  Alla elinstallationsföretag är ansvariga för att elinstallationsarbetet utförs korrekt. Som auktoriserad elinstallatör kan man utses att vara företagets elinstallatör för regelefterlevnad, en roll som alla elinstallationsföretag måste ha idag. Uppdraget innebär att elinstallatören stöttar företagsledningen i arbetet med att se till att företaget följer elsäkerhetslagen och tillhörande föreskrifter.

  Arbetsplats och lön

  Industrielektriker kan arbeta på en industris elavdelning eller i en elinstallationsfirma som gör arbeten åt industrin. Många är också anställda av bemanningsföretag.

  Genomsnittligt löneintervall

  23 500 - 41 900 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Medelhög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022