BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Industrielektriker

Specialiserad elektriker inom industriprocesser som hanterar både hög- och lågspänning.

 • Förmåga att vara flexibel
 • Initiativförmåga
 • Problemlösningsförmåga
 • Serviceinriktad
 • Säkerhetsfokus

Genomsnittligt löneintervall

23 500 - 41 900 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för industrielektriker kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Industrielektrikern arbetar med att åtgärda elektriska och elektroniska fel på maskinerna i en industri. Industriell tillverkning är ofta automatiserad. Om det uppstår ett fel i anläggningen måste elektrikern snabbt rätta till detta för att undvika produktionsstörningar. Industrielektrikern behöver ha kunskap om programmerbara styrsystem, men även kunna arbeta hantverksmässigt. Till sin hjälp har elektrikern mätinstrument och testprogram.

En stor del av industrielektrikerns arbete går ut på att:

* Sköta maskiner
* Byta ut motorer
* Reparera automatiska anläggningar
* Montera apparatskåp
* Koppla ihop ledningar med styrprocesser
* Programmera styrsystem
* Provköra anläggningar
* Byta ut kablar och trasiga apparater
* Felsöka och driftsätta anläggningar

Industrielektrikern jobbar även med installation och injustering av maskiner och automatiska anläggningar. Industrielektrikern tar då hjälp av ritningar och instruktioner. Ibland sköter också industrielektriker installation av datanät. Man jobbar även med installation och reparation av annan elektrisk utrustning under drift.

Alla elinstallationsföretag är ansvariga för att elinstallationsarbetet utförs korrekt. Som auktoriserad elinstallatör kan man utses att vara företagets elinstallatör för regelefterlevnad, en roll som alla elinstallationsföretag måste ha idag. Uppdraget innebär att elinstallatören stöttar företagsledningen i arbetet med att se till att företaget följer elsäkerhetslagen och tillhörande föreskrifter.

Utbildningsvägar för industrielektriker

Yrket kräver utbildning på gymnasienivå eller motsvarande.

Förslag på gymnasieprogram

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli industrielektriker till exempel

 • eftergymnasial utbildning
 • Utbildningar kan även finnas inom Yrkeshögskolan.
 • vuxenutbildning
 • En alternativ utbildningsväg kan vara via en vuxenutbildning. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning.
 • arbetsmarknadsutbildning.
 • En alternativ utbildningsväg kan vara via en arbetsmarknadsutbildning.
/