BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Industrielektriker

Specialiserad elektriker inom industriprocesser som hanterar både hög- och lågspänning.

 • Förmåga att vara flexibel
 • Initiativförmåga
 • Problemlösningsförmåga
 • Serviceinriktad
 • Säkerhetsfokus

   Genomsnittligt löneintervall

   23 500 - 41 900 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Medelhög konkurrens på 5 års sikt

   Arbetsuppgifter

   Industrielektrikern arbetar med att åtgärda elektriska och elektroniska fel på maskinerna i en industri. Industriell tillverkning är ofta automatiserad. Om det uppstår ett fel i anläggningen måste elektrikern snabbt rätta till detta för att undvika produktionsstörningar. Industrielektrikern behöver ha kunskap om programmerbara styrsystem, men även kunna arbeta hantverksmässigt. Till sin hjälp har elektrikern mätinstrument och testprogram.

   En stor del av industrielektrikerns arbete går ut på att:

   * Sköta maskiner
   * Byta ut motorer
   * Reparera automatiska anläggningar
   * Montera apparatskåp
   * Koppla ihop ledningar med styrprocesser
   * Programmera styrsystem
   * Provköra anläggningar
   * Byta ut kablar och trasiga apparater
   * Felsöka och driftsätta anläggningar

   Industrielektrikern jobbar även med installation och injustering av maskiner och automatiska anläggningar. Industrielektrikern tar då hjälp av ritningar och instruktioner. Ibland sköter också industrielektriker installation av datanät. Man jobbar även med installation och reparation av annan elektrisk utrustning under drift.

   Alla elinstallationsföretag är ansvariga för att elinstallationsarbetet utförs korrekt. Som auktoriserad elinstallatör kan man utses att vara företagets elinstallatör för regelefterlevnad, en roll som alla elinstallationsföretag måste ha idag. Uppdraget innebär att elinstallatören stöttar företagsledningen i arbetet med att se till att företaget följer elsäkerhetslagen och tillhörande föreskrifter.

   Utbildningsvägar för industrielektriker

   Vill du studera till industrielektriker? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: