BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Stenmontör

Fysiskt arbete med dekorativa och praktiskt funktionella stenmontage.

  • God fysik
  • Konstnärlig förmåga
  • Självständighet

Genomsnittligt löneintervall

Data saknas

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för murare och plattsättare kommer vara mycket stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Stenmontören monterar natursten, oftast i offentliga byggnader som hotell, kontor och banker. Det förekommer även att natursten monteras i kök och badrum hos privatpersoner. De vanligaste arbetsuppgifterna är att:

* Lägga golv
* Sätta trappor
* Montera fasader

Materialen som används är oftast marmor, granit, skiffer och kalksten. Stenmontören behöver ha känsla för mönster, färg och form eftersom montaget både fyller en praktisk och dekorativ funktion. I arbetet ingår ofta att såga stenskivorna till lämplig storlek och form med hjälp av en vattensåg, innan monteringsarbetet tar vid.

Utbildningsvägar för stenmontör

Yrket kräver utbildning på gymnasienivå eller motsvarande.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli stenmontör till exempel

  • vuxenutbildning
  • En alternativ väg till grundutbildning kan vara via en vuxenutbildning. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning.
  • företagsförlagd utbildning.
  • En alternativ utbildningsväg är via en distansutbildning där Byggnadsindustrins Yrkesnämnd anordnar den teoretiska delen av utbildningen och där ett företag står för den praktiska utbildningen.
/