BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Processoperatör inom stål- och metallindustri

Övervakar och styr tillverkning från ett kontrollrum, löser produktionsstörningar och utför kontroller.

  • Förmåga att följa regler och instruktioner
  • Initiativförmåga
  • Problemlösningsförmåga
  • Samarbetsförmåga
  • Simultanförmåga

Genomsnittligt löneintervall

25 000 - 41 600 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för processoperatörer inom tillverkning kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Processoperatörer övervakar och styr tillverkningen med hjälp av datorer från ett kontrollrum och har en helhetssyn över processflödet. En stor del av arbetet sköts från ett kontrollrum eller styrhytt med datorer. Via bildskärmar och instrumentpaneler övervakar man processen och måste vara väl insatt i hur allt fungerar. Arbetet är till stor del ett övervakningsarbete, men när något inträffar kan man vara tvungen att agera snabbt för att rätta till felet.

Arbetsuppgifterna varierar beroende på tillverkningen och antalet personer som ingår i arbetslaget. Nedanstående uppgifter förekommer inom de flesta områden:

* Processövervakning
* Processtyrning
* Lösa akuta produktionsstörningar
* Provtagning och produktkontroll
* Förebyggande underhåll
* Kontroll av belastningar på inre och yttre miljö
* Ingå i utvecklingsprojekt om produktions- och kvalitetshöjande förändringsarbete

Utbildningsvägar för processoperatör inom stål- och metallindustri

Inom yrkesgruppen krävs utbildning på gymnasienivå eller eftergymnasial nivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli processoperatör inom stål- och metallindustri till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Det kan också finnas eftergymnasiala utbildningar inom Yrkeshögskolan.
/