Processoperatör inom stål- och metallindustri

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Övervakar och styr tillverkning från ett kontrollrum, löser produktionsstörningar och utför kontroller.

  Som processoperatör inom stål- och metallindustrin arbetar man med att styra och övervaka olika tillverkningsprocesser. Det kan till exempel handla om att framställa råjärn i masugnar. Tillverkningen övervakas från kontrollrum där operatören kan justera olika delar av produktionen och lösa eventuella problem som uppstår. För den som är problemlösare, tekniskt intresserad och kan arbeta skift kan ett jobb som processoperatör vara ett bra yrkesval.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Förmåga att följa regler och instruktioner
  • Initiativförmåga
  • Problemlösningsförmåga
  • Samarbetsförmåga
  • Simultanförmåga

  Arbetsuppgifter

  Processoperatörer övervakar och styr tillverkningen med hjälp av datorer från ett kontrollrum och har en helhetssyn över processflödet. En stor del av arbetet sköts från ett kontrollrum eller styrhytt med datorer. Via bildskärmar och instrumentpaneler övervakar man processen och måste vara väl insatt i hur allt fungerar. Arbetet är till stor del ett övervakningsarbete, men när något inträffar kan man vara tvungen att agera snabbt för att rätta till felet.

  Arbetsuppgifterna varierar beroende på tillverkningen och antalet personer som ingår i arbetslaget. Nedanstående uppgifter förekommer inom de flesta områden:

  * Processövervakning
  * Processtyrning
  * Lösa akuta produktionsstörningar
  * Provtagning och produktkontroll
  * Förebyggande underhåll
  * Kontroll av belastningar på inre och yttre miljö
  * Ingå i utvecklingsprojekt om produktions- och kvalitetshöjande förändringsarbete

  Arbetsplats och lön

  Processoperatörer arbetar inom tillverkningsindustrin.

  Genomsnittligt löneintervall

  25 000 - 41 600 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Medelhög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022