BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Saneringsarbetare

Röjer upp, rengör och återställer platser och lokaler efter olyckor, utsläpp eller skadeangrepp.

 • Samarbetsförmåga
 • Serviceinriktad
 • Styrka

   Genomsnittligt löneintervall

   24 000 - 37 600 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Låg konkurrens

   Arbetsuppgifter

   Saneringsarbetare har många olika arbetsuppgifter. Beroende på hur stort eller litet företaget är kan saneringsarbetare jobba brett med olika typer av saneringar eller vara specialiserad på en arbetsuppgift. De kan till exempel arbeta med:

   * Asbestsanering
   * Brandskadesanering
   * Industrisanering
   * Klottersanering
   * Kärnkraftsanering
   * Skadedjursbekämpning

   Asbestsanerare gör besiktningar och sanerar asbest från fastigheter, till exempel vid rivningsarbeten.

   Brandskadesanerare begränsar skadorna efter bränder genom att suga upp släckningsvatten, sätta ut avfuktningsaggregat och rengöra väggar, tak och inventarier.

   Industrisanerare arbetar med att hålla rent i produktionsanläggningar, till exempel fordonsindustrier, pappersbruk och raffinaderier.

   Klottersanerare tar bort klotter från fastigheter, bussar och tåg. Man kan också jobba förebyggande med att skydda utsatta ytor och fastigheter.

   Kärnkraftsanerare arbetar med sanering på kärnkraftverk. Anläggningen rengörs dagligen för att hålla strålningen nere.

   Skadedjurstekniker hjälper privatpersoner och företag att bekämpa skadedjur. Exempel på skadedjur eller ohyra kan vara getingar, myror, råttor och vägglöss.

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: