Saneringsarbetare

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Röjer upp, rengör och återställer platser och lokaler efter olyckor, utsläpp eller skadeangrepp.

  Saneringsarbetare röjer upp, rengör och återställer platser och lokaler efter olyckor, utsläpp eller skadeangrepp. Det finns många olika inriktningar inom yrket. Till exempel kan man jobba med att rengöra industrier, sanera kärnkraftverk från strålning eller bekämpa skadedjur. God fysik krävs för vissa typer av saneringsarbeten, en del tunga lyft förekommer. Saneringsarbetare behöver också kommunicera med kunder och vara serviceinriktad.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Samarbetsförmåga
  • Serviceinriktad
  • Styrka

  Arbetsuppgifter

  Saneringsarbetare har många olika arbetsuppgifter. Beroende på hur stort eller litet företaget är kan saneringsarbetare jobba brett med olika typer av saneringar eller vara specialiserad på en arbetsuppgift. De kan till exempel arbeta med:

  * Asbestsanering
  * Brandskadesanering
  * Industrisanering
  * Klottersanering
  * Kärnkraftsanering
  * Skadedjursbekämpning

  Asbestsanerare gör besiktningar och sanerar asbest från fastigheter, till exempel vid rivningsarbeten.

  Brandskadesanerare begränsar skadorna efter bränder genom att suga upp släckningsvatten, sätta ut avfuktningsaggregat och rengöra väggar, tak och inventarier.

  Industrisanerare arbetar med att hålla rent i produktionsanläggningar, till exempel fordonsindustrier, pappersbruk och raffinaderier.

  Klottersanerare tar bort klotter från fastigheter, bussar och tåg. Man kan också jobba förebyggande med att skydda utsatta ytor och fastigheter.

  Kärnkraftsanerare arbetar med sanering på kärnkraftverk. Anläggningen rengörs dagligen för att hålla strålningen nere.

  Skadedjurstekniker hjälper privatpersoner och företag att bekämpa skadedjur. Exempel på skadedjur eller ohyra kan vara getingar, myror, råttor och vägglöss.

  Arbetsplats och lön

  Saneringsarbetare är oftast anställda vid saneringsföretag. De som arbetar med regelbunden sanering inom industrin och på kärnkraftverk brukar vara anställda vid sanerings- eller serviceföretag som har i uppdrag att sköta de uppgifterna.

  Genomsnittligt löneintervall

  24 000 - 37 600 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Låg konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022