Processoperatör inom massa- och pappersindustrin

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Övervakar och styr tillverkning från ett kontrollrum, löser produktionsstörningar och utför kontroller.

  Processoperatörer inom massaindustrin styr produktionen av pappersmassa och färdigt papper. Tillverkningen övervakas från kontrollrum där operatören kan justera olika delar av produktionen och lösa eventuella problem som uppstår. För den som är problemlösare, tekniskt intresserad och kan arbeta skift kan ett jobb som processoperatör vara ett bra yrkesval.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Förmåga att följa regler och instruktioner
  • Initiativförmåga
  • Problemlösningsförmåga
  • Samarbetsförmåga
  • Simultanförmåga

  Arbetsuppgifter

  Processoperatörer övervakar och styr tillverkningen med hjälp av datorer från ett kontrollrum. Processoperatören har en helhetssyn över processflödet. Arbetsuppgifterna varierar beroende på tillverkningen och antalet personer som ingår i arbetslaget. Nedanstående uppgifter förekommer inom de flesta områden:

  * Processövervakning
  * Processtyrning
  * Lösa akuta produktionsstörningar
  * Provtagning och produktkontroll
  * Förebyggande underhåll
  * Kontroll av belastningar på inre och yttre miljö
  * Ingå i utvecklingsprojekt om produktions- och kvalitetshöjande förändringsarbete

  En processoperatörs huvuduppgift är att styra och kontrollera en tillverkningsprocess. Det görs från kontrollrum där varje delmoment i processen övervakas. Genom att information samlas in ute i processen och visas i form av olika mätvärden kan processoperatören följa vad som sker i produktionen. Kontinuerlig provtagning i processernas olika steg ingår också i arbetet.

  Om ett fel uppstår i produktionen utlöses ett larm. Processoperatören måste då hitta felet och se till att det åtgärdas. Ibland kan situationen lösas direkt från kontrollrummet, men det händer också att operatören måste ut i produktionen för att åtgärda felet på plats eller larma företagets underhållsavdelning. Det är viktigt att göra en riktig felanalys och att arbeta snabbt eftersom ett stopp i produktionen är mycket kostsamt.

  En processoperatör vid en massafabrik arbetar i anknytning till något av de olika stegen i processen från massaved (stockar) till färdig pappersmassa.

  Processoperatörer inom pappersindustrin kontrollerar de olika stegen i tillverkningen från massa till färdigt papper. Bland annat kontrolleras flödeshastigheter, papperets fuktighet och temperatur.

  Både inom pappers- och massaindustrin är arbetet som processoperatör ett lagarbete. Produktionsledaren är närmaste chef och ansvarar för ett eller flera arbetslag.

  Arbetsplats och lön

  Processoperatörer arbetar inom tillverkningsindustrin.

  Genomsnittligt löneintervall

  30 000 - 42 700 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Hög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022