BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Tandläkare

Förebygger, diagnostiserar och behandlar sjukdomar och skador i munhåla och käksystem.

  • Empatisk förmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Noggrannhet
  • Samarbetsförmåga
  • Självständighet

Genomsnittligt löneintervall

35 000 - 70 500 SEK/mån


Arbetsmarknadsprognos på 2 års sikt

Mycket stora möjligheter till jobb

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för tandläkare kommer vara mycket stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Som tandläkare undersöker man patienten, ställer diagnos och bestämmer vilken behandling som ska utföras. Man ansvarar även för att behandlingen blir utförd vilket innebär att man antingen själv utför arbetet eller fördelar arbetet till exempelvis tandsköterska eller tandhygienist.

Att laga hål i tänderna, göra rotfyllningar, genomföra operationer och behandla tandköttsinflammationer är vanliga arbetsuppgifter. I arbetet med att rätta till felställda tänder och ersätta skadade tänder med kronor, broar, proteser eller implantat sker ofta ett samarbete med en tandtekniker, som tillverkar själva tandställningen respektive tandersättningen.

Som tandläkare arbetar man också för att förebygga skador på tänderna. Tandläkaren studerar också förändringar i hela munhålan och kan slå larm om sjukdomar på ett tidigt stadium. Dessutom är man som tandläkare skyldig att enligt lag alltid föra journal.

Vanligtvis arbetar man i team tillsammans med tandhygienist och tandsköterska. Tandläkaren har då en arbetsledande funktion.

Efter några år som allmäntandläkare finns möjlighet att specialisera sig inom exempelvis barntandvård, tandlossning eller tandreglering. Det finns åtta olika specialiteter inom tandvården. Man kan också arbeta som forskare eller lärare.

Utbildningsvägar för tandläkare

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli tandläkare till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Tandläkarutbildningen omfattar fem års heltidsstudier på universitetsnivå.
/