BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Spårsvetsare

Underhåller, felavhjälper och bygger nya järnvägsspår med järnvägstekniska svetsmetoder.

 • Förmåga att följa regler och instruktioner
 • Initiativförmåga
 • Kvalitetsinriktad
 • Resultatinriktad
 • Stresstålighet
 • Säkerhetsfokus

   Genomsnittligt löneintervall

   25 500 - 38 500 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Medelhög konkurrens på 5 års sikt

   Arbetsuppgifter

   Järnvägsteknisk svetsning är ett kvalificerat arbete. Avancerat stål ska fogas samman och repareras samtidigt som kraven på kvalitet och utförande är väldigt höga. Dagens tågtrafik med trängsel på spåren, höga hastigheter och tunga laster ställer höga krav på spårets uppbyggnad och komponenter, och att det underhålls på rätt sätt. Det är främst tre olika svetsmetoder som används inom järnvägen;

   Termitsvetsning är den – i Sverige – vanligaste svetsmetoden för att skarva räls. Metoden bygger på en kemisk reaktion där en form byggs runt rälsändarna som ska fogas samman med hjälp av flytande stål.
   Formsvetsning är en annan typ av skarvsvetsning som blir mer och mer sällsynt inom järnvägsbranschen. Metoden bygger på skarvning med ”vanliga” handsvetselektroder och en elektrisk strömkälla -bågsvetsning.

   Påsvetsning används vid återuppbyggnad av slitet material på räls och rälskorsningar. Det ställer höga krav på noggrannhet och svetsskicklighet eftersom räls och rälskorsningar ska återställas till ursprunglig form och hållfasthet. Påsvetsning görs med traditionella metoder såsom bågsvetsning samt halvautomatisk svets med rörtråd.

   Utbildningsvägar för spårsvetsare

   Vill du studera till spårsvetsare? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: