BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Spårsvetsare

Underhåller, felavhjälper och bygger nya järnvägsspår med järnvägstekniska svetsmetoder.

  • Förmåga att följa regler och instruktioner
  • Initiativförmåga
  • Kvalitetsinriktad
  • Resultatinriktad
  • Stresstålighet
  • Säkerhetsfokus

Genomsnittligt löneintervall

25 500 - 38 500 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för svetsare och gasskärare kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Järnvägsteknisk svetsning är ett kvalificerat arbete. Avancerat stål ska fogas samman och repareras samtidigt som kraven på kvalitet och utförande är väldigt höga. Dagens tågtrafik med trängsel på spåren, höga hastigheter och tunga laster ställer höga krav på spårets uppbyggnad och komponenter, och att det underhålls på rätt sätt. Det är främst tre olika svetsmetoder som används inom järnvägen;

Termitsvetsning är den – i Sverige – vanligaste svetsmetoden för att skarva räls. Metoden bygger på en kemisk reaktion där en form byggs runt rälsändarna som ska fogas samman med hjälp av flytande stål.
Formsvetsning är en annan typ av skarvsvetsning som blir mer och mer sällsynt inom järnvägsbranschen. Metoden bygger på skarvning med ”vanliga” handsvetselektroder och en elektrisk strömkälla -bågsvetsning.

Påsvetsning används vid återuppbyggnad av slitet material på räls och rälskorsningar. Det ställer höga krav på noggrannhet och svetsskicklighet eftersom räls och rälskorsningar ska återställas till ursprunglig form och hållfasthet. Påsvetsning görs med traditionella metoder såsom bågsvetsning samt halvautomatisk svets med rörtråd.

Utbildningsvägar för spårsvetsare

Inom yrkesgruppen krävs utbildning på gymnasienivå eller eftergymnasial nivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli spårsvetsare till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Utbildningen ingår i Yrkeshögskolans utbildningar och teori varvas med praktikperioder hos de olika järnvägsentreprenörerna. Påbyggnadsutbildning till spårsvetsare ges också av Järnvägsskolan i Ängelholm. Utbildningen där är uppdelad i block om 2-3 veckor.
/