Traders och fondförvaltare

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Ett kommunikativt och snabbt yrke med fokus på ekonomi.

  Dagligen flödar pengar på finansmarknaden och traders och fondförvaltare förvaltar värdepapper. De representerar sina uppdragsgivare som äger värdepappersportföljen. Traders och fondförvaltare behöver ha kunskap om marknaden och dess utveckling.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Analytisk förmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Samarbetsförmåga

  Arbetsuppgifter

  Fondförvaltare förvaltar de värdepapper som uppdragsgivaren äger, till exempel aktier eller obligationer.

  Fondförvaltaren är ombud för uppdragsgivaren som äger värdepappersportföljen. Mindre kundföretag och privatpersoner köper portföljförvaltning hos banker eller värdepappersbolag. Större institutionella företag har egna anställda fondförvaltare.

  Värdepappersportföljer kräver ständig bevakning och förändring. Fondförvaltaren köper och säljer värdepapper för att hela tiden trots olika omvärldsförändringar uppfylla uppdragsgivarens mål avseende till exempel avkastning och risk.

  Det är viktigt att fondförvaltaren är välinformerad om vad som händer på marknaden och har nära samarbete med analytiker och mäklare. Fondförvaltaren förutsätts ha en uppfattning om hur utvecklingen kan bli för att kunna mildra konsekvenserna av exempelvis en kommande räntehöjning.

  Arbetsplats och lön

  Fondförvaltare arbetar vanligen inom avdelningen för kapitalförvaltning hos en bank, ett försäkringsbolag eller ett värdepappersbolag. Andra tänkbara arbetsplatser är fonder, stiftelser och industriföretag med stor finansförvaltning.

  Genomsnittligt löneintervall

  37 000 - 137 200 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Hög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022