BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Trädgårdsodlare

Sköter växter från sådd och plantering till skörd och leverans till kunder.

  • God fysik
  • Kvalitetsinriktad
  • Noggrannhet
  • Problemlösningsförmåga
  • Samarbetsförmåga

Genomsnittligt löneintervall

20 600 - 29 600 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för odlare av trädgårds- och jordbruksväxter samt djuruppfödare blandad drift kommer vara små till medelstora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Trädgårdsodlare arbetar med att producera växter för försäljning. Det kan till exempel vara odling av grönsaker, potatis, frukt och bär, eller prydnadsväxter och plantskoleväxter. Beroende på vad man odlar sker arbetet i växthus eller utomhus (frilandsodling).

I arbetet kan det ingå att bearbeta jorden, gödsla, driva fram plantor och plantera ut dem. Trädgårdsodlare sköter dem sedan genom att till exempel vattna, rensa bort ogräs och bekämpa växtsjukdomar. Det är viktigt att odlingen övervakas så att man tidigt kan upptäcka problem som kan uppstå och åtgärda dem. Vissa växter såsom fruktträd beskärs eller sköts på andra sätt. När det är dags för skörd kontrolleras, putsas, sorteras och packas de färdiga produkterna.

Det sker hela tiden utveckling av odlingsmetoder. Mycket av odlingen är styrs noga, till exempel genom att man påverkar temperaturer, mängden gödning eller ljus. Teknisk utrustning blir allt vanligare i arbetet. Det kan till exempel finnas automatiska system för bevattning eller för att styra klimatet i växthus. Traktorer och specialredskap som planteringsmaskiner används också i arbetet.

Det kan ingå i jobbet att sköta underhåll och reparationer av de verktyg som man använder, liksom skötsel av komposter. Det är en fördel att kunna köra traktor och att ha körkort. Truckkörning i lager förekommer också.

Utbildningsvägar för trädgårdsodlare

Yrket kräver utbildning på gymnasienivå eller yrkeshögskolenivå.

Förslag på gymnasieprogram

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli trädgårdsodlare till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Lämpliga utbildningar, till exempel till trädgårdsmästare, kan även finnas inom Yrkeshögskolan.
/