Domare

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Leder och dömer i mål som gäller tvister eller brott.

  En domare leder en rättegång och skriver domar och protokoll från förhandlingen. Det är ett självständigt och omväxlande arbete där domaren möter många människor. Genom att lyssna till alla parter och ta del av bevis ska domstolen sedan ta ett beslut. Att leda, samarbeta och kommunicera med andra är några förmågor en domare behöver ha.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Analytisk förmåga
  • Beslutsförmåga
  • Förmåga att följa regler och instruktioner
  • Kommunikativ förmåga

  Arbetsuppgifter

  En domare i allmän domstol leder och dömer i mål som gäller tvister eller brott. En tvist är när personer eller företag inte kan komma överens. Det kan exempelvis handla om pengar eller vårdnad av barn.

  I tvistemål är målet att få parterna som inte är överens att bli det i en muntlig, förberedande förhandling. Om det inte är möjligt blir det huvudförhandling/rättegång. Domaren är ordförande och leder förhandlingen. Under förhandlingarna hör rätten vad alla berörda och vittnen har att säga och skriftlig bevisning läggs fram.

  Efter förhandlingen i ett brottmål samlas domaren och nämndemännen för att diskutera och besluta om den åtalade ska förklaras skyldig, och i så fall vilket straffet blir, till exempel fängelse, skyddstillsyn eller böter. Kan de inte enas är det den lägsta straffpåföljden som beslutas.

  Vid en förvaltningsdomstol arbetar domaren med mål som rör skatter, socialförsäkringar och sociala mål, exempelvis omhändertagande av missbrukare för vård.

  Vid förvaltningsdomstolarna avgörs målen ofta efter föredragning. Då prövar man målet utifrån skriftliga handlingar och utredningar som gjorts i ärendet. Sedan diskuteras målet och dom beslutas.

  En domare i en specialdomstol arbetar med mål som rör specifika områden, exempelvis att döma i mål som handlar om miljöfarliga utsläpp.

  Vid förhandlingar är domaren ensam eller en av flera domare. I de lägre domstolarna, exempelvis tingsrätter, deltar även politiskt valda nämndemän i rättegången.

  I domarens uppgifter ingår också att skriva domar och beslut. I domskälen anges grunderna till domen. Då måste domaren kunna hänvisa till rätt ställe i lagen eller i de högsta domstolarnas praxis.

  Arbetsplats och lön

  Domare arbetar i allmänna domstolar, förvaltningsdomstolar eller specialdomstolar. Allmänna domstolar är tingsrätt, hovrätt eller högsta domstolen. Förvaltningsdomstolar är förvaltningsrätt, kammarrätt och högsta förvaltningsdomstolen. Specialdomstolar är exempelvis arbetsdomstolen.

  Genomsnittligt löneintervall

  38 100 - 73 400 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Medelhög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022