BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Regissör

Kreativ konstnär och arbetsledare som inspirerar medarbetare och kommunicerar idéer och visioner.

  • Kommunikativ förmåga
  • Kreativ förmåga
  • Ledarskapsförmåga
  • Samarbetsförmåga
  • Uppmärksam

Genomsnittligt löneintervall

Data saknas


Arbetsmarknadsprognos

Data saknas

Arbetsuppgifter

Regissörer arbetar med hela film- eller teaterprocessen från idé till färdig produktion. Det handlar om att förstå och berätta en berättelse för publiken.

Regissörer är kreativa konstnärer och arbetsledare. De kommunicerar idéer och visioner till medarbetarna i en produktion. En stor del av arbetet handlar om att inspirera och lyfta fram andras kreativitet.

Teaterregissören är huvudansvarig för den konstnärliga utformningen av en teaterföreställning. Regissören planerar och driver arbetet med föreställningen fram till premiären. Regissören väljer den pjäs som ska sättas upp, ibland i samarbete med teaterchef, en dramatiker som skriver teaterpjäsen eller en dramaturg som bearbetar manuset. I arbetet ingår, bland mycket annat, att läsa och analysera manus med skådespelarna och att leda repetitioner.

Filmregissören leder arbetet med en filmprocess. Filmregissören arbetar bland annat med idébildning, tolkning av manus och iscensättning av det filmiska rummet. Ibland skriver regissören själv manus till filmen, men det kan också vara en manusförfattare. Tillsammans med manusförfattaren utvecklar regissören berättelsen. Att instruera skådespelarna är en del av arbetet under inspelning. Efter inspelningen deltar regissören, bland mycket annat, i klipp- och ljudläggningsarbetet av filmen.

Utbildningsvägar för regissör

Yrket kräver vanligtvis eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli regissör till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Konstnärliga kandidatutbildningar i filmregi och teaterregi finns vid Stockholms konstnärliga högskola. Akademin Valand vid Göteborgs universitet har en konstnärlig kandidatutbildning i filmisk gestaltning. Kontakta utbildningsanordnarna för mer information. Utbildning inom området kan även finnas på eftergymnasiala fristående skolor, se konst- och kulturutbildningar för mer information.
/