BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Specialist och rådgivare inom skogsbruk

Specialistyrken med många olika arbetsuppgifter, för den som trivs både i skogen och på kontoret.

 • Analytisk förmåga
 • Kommunikativ förmåga
 • Ledarskapsförmåga
 • Organisationsförmåga

   Genomsnittligt löneintervall

   30 800 - 48 300 SEK/mån

   Arbetsuppgifter

   Skogskonsulenter/skogsrådgivare kontrollerar att de lagar som handlar om skogsvård och miljö- och naturvård följs. Man har en rådgivande roll gentemot andra skogliga tjänstemän och skogsägare i skogsbruks- och skogsvårdsfrågor.

   Uppgifter som kan ingå i rollen är:

   * Anordna informationsträffar och kurser inom exempelvis skadebekämpning, åtgärder som kan förbättra virkeskvaliteten eller öka produktiviteten
   * Värdering av skog och skogsbruksfastigheter
   * Inventeringar av skog, exempelvis skadedjursangrepp eller skador efter stormar
   * Kartläggningar av naturområden som bör bli naturreservat

   Skogskonsulenter kan också ta konsultuppdrag som till exempel att ta fram skogsbruksplaner. En skogsbruksplan innehåller fakta om hur stora skogsbestånden är, vilka naturvärden som finns, när och var skog ska avverkas samt vilka naturvårdande åtgärder som behövs. Planen är en hjälp för skogsägaren att göra en långsiktig planering av skogens skötsel och för att ta rätt ekonomiska beslut. Även upphandling av skogsvårdstjänster från olika entreprenörer kan ingå i arbetet.

   Det är också vanligt att arbeta som virkesinköpare. Virkesköparen förser sågverk, massabruk, värmeverk och andra skogsindustrier med råvara i rätt mängd och av rätt kvalitet. Virkesinköparen har kontakt med skogsägare från inköp och avverkning till leverans av råvaran. Virkesinköpande tjänstemän vid skogsägarföreningarna kallas för skogsinspektorer.

   En del specialister inom skogsbruket arbetar med forskning relaterad till skogen. Till exempel om hur skogsbruket kan bli mer hållbart, hur man kan använda råvaran trä till nya material eller som energikälla.

   Utbildningsvägar för specialist och rådgivare inom skogsbruk

   Vill du studera till specialist och rådgivare inom skogsbruk? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: