Specialist och rådgivare inom skogsbruk

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Specialistyrken med många olika arbetsuppgifter, för den som trivs både i skogen och på kontoret.

  Specialister och rådgivare inom skogsbruk har många olika arbetsuppgifter. De kan till exempel vara rådgivare till skogsägare, planera förvaltning av skogsområden, köpa in virke till skogsindustrin eller forska på nya användningsområden för skogens råvara trä. Det är bra att ha en analytisk förmåga, kunna inge förtroende och ha lätt för att kommunicera med andra.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Analytisk förmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Ledarskapsförmåga
  • Organisationsförmåga

  Arbetsuppgifter

  Skogskonsulenter/skogsrådgivare kontrollerar att de lagar som handlar om skogsvård och miljö- och naturvård följs. Man har en rådgivande roll gentemot andra skogliga tjänstemän och skogsägare i skogsbruks- och skogsvårdsfrågor.

  Uppgifter som kan ingå i rollen är:

  * Anordna informationsträffar och kurser inom exempelvis skadebekämpning, åtgärder som kan förbättra virkeskvaliteten eller öka produktiviteten
  * Värdering av skog och skogsbruksfastigheter
  * Inventeringar av skog, exempelvis skadedjursangrepp eller skador efter stormar
  * Kartläggningar av naturområden som bör bli naturreservat

  Skogskonsulenter kan också ta konsultuppdrag som till exempel att ta fram skogsbruksplaner. En skogsbruksplan innehåller fakta om hur stora skogsbestånden är, vilka naturvärden som finns, när och var skog ska avverkas samt vilka naturvårdande åtgärder som behövs. Planen är en hjälp för skogsägaren att göra en långsiktig planering av skogens skötsel och för att ta rätt ekonomiska beslut. Även upphandling av skogsvårdstjänster från olika entreprenörer kan ingå i arbetet.

  Det är också vanligt att arbeta som virkesinköpare. Virkesköparen förser sågverk, massabruk, värmeverk och andra skogsindustrier med råvara i rätt mängd och av rätt kvalitet. Virkesinköparen har kontakt med skogsägare från inköp och avverkning till leverans av råvaran. Virkesinköpande tjänstemän vid skogsägarföreningarna kallas för skogsinspektorer.

  En del specialister inom skogsbruket arbetar med forskning relaterad till skogen. Till exempel om hur skogsbruket kan bli mer hållbart, hur man kan använda råvaran trä till nya material eller som energikälla.

  Arbetsplats och lön

  Specialister och rådgivare inom skogsbruk arbetar på exempelvis skogsbolag, tjänsteföretag, energiföretag, organisationer och stiftelser. De arbetar även inom kyrkan, staten samt kommuner som äger skog och behöver skoglig kompetens. De finns även på universitet och högskolor.

  Genomsnittligt löneintervall

  30 800 - 48 300 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022