Systemutvecklare

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Programmering av nya system med kreativitet och logik i centrum.

  Systemutvecklare tar fram och utvecklar data/IT-system eller delar av system. Man kan utveckla allt ifrån ekonomisystem till system för att styra industriproduktion. Programmering är ofta kärnan i systemutvecklarens arbete. Det är viktigt att vara logisk, kreativ och kunna samarbeta bra med andra.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Analytisk förmåga
  • Kundfokus
  • Problemlösningsförmåga
  • Samarbetsförmåga

  Arbetsuppgifter

  Systemutvecklare arbetar med att utveckla nya IT-system eller vidareutveckla befintliga system. Oftast finns det inslag av både programmering och systemutveckling i jobbet. Det är vanligast att systemutvecklaren själv programmerar, men kan även lämna instruktioner till programmerare som konstruerar datasystemet.

  IT-utveckling startar oftast med en projektidé eller ett behov hos den verksamhet som behöver ett IT-system. Idén utvecklas sedan i samverkan mellan beställaren och utvecklaren där man jobbar i korta tidsatta utvecklingssteg, så kallat agilt arbetssätt.

  Systemutvecklaren behöver förstå de problem företaget vill lösa med systemet och vilka krav detta ställer. För att ta reda på det samarbetar man med dem som ska använda systemet och skaffar sig goda kunskaper om den verksamhet som företaget bedriver.

  Utifrån faktainsamlingen bygger systemutvecklaren, tillsammans med användarna, upp datamodeller för att beskriva verksamhetens mål, processer, rutiner, objekt och informationsbehov. Utifrån dessa definierar man vilka krav som ställs på systemet. Man stämmer hela tiden av förslagen på lösningar med de som beställt och ska använda systemet. Ofta utbildar man och handleder de som ska använda systemet.

  Ibland är systemutvecklaren specialiserad på en viss del i utvecklingen av nya system. Till systemutvecklingsgruppen hör också IT- eller systemarkitekten som har mer övergripande uppgifter.

  Mjukvaruutvecklare och applikationsutvecklare kan anses vara varianter av systemutvecklare. Dessa ansvarar för mer avgränsade delar av system. Även webbutvecklare är en variant av systemutvecklare som utvecklar webbapplikationer.

  De som utvecklar system för att styra maskiner och robotar inom industrin kallas ofta systemkonstruktörer eller systemingenjörer.

  Arbetsplats och lön

  Systemutvecklare arbetar till exempel på företag som är inriktade mot mjuk- och hårdvaruutveckling inom IT-området. De kan också arbeta inom andra branscher där IT-systemen är en bärande del av tjänsterna eller produkterna som på banker, inom handeln eller industrin. De kan också jobba som konsulter inom organisationer och myndigheter.

  Genomsnittligt löneintervall

  32 000 - 62 000 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Låg konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022