BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Systemutvecklare

Programmering av nya system med kreativitet och logik i centrum.

 • Analytisk förmåga
 • Kundfokus
 • Problemlösningsförmåga
 • Samarbetsförmåga

   Genomsnittligt löneintervall

   32 000 - 62 000 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Låg konkurrens

   Arbetsuppgifter

   Systemutvecklare arbetar med att utveckla nya IT-system eller vidareutveckla befintliga system. Oftast finns det inslag av både programmering och systemutveckling i jobbet. Det är vanligast att systemutvecklaren själv programmerar, men kan även lämna instruktioner till programmerare som konstruerar datasystemet.

   IT-utveckling startar oftast med en projektidé eller ett behov hos den verksamhet som behöver ett IT-system. Idén utvecklas sedan i samverkan mellan beställaren och utvecklaren där man jobbar i korta tidsatta utvecklingssteg, så kallat agilt arbetssätt.

   Systemutvecklaren behöver förstå de problem företaget vill lösa med systemet och vilka krav detta ställer. För att ta reda på det samarbetar man med dem som ska använda systemet och skaffar sig goda kunskaper om den verksamhet som företaget bedriver.

   Utifrån faktainsamlingen bygger systemutvecklaren, tillsammans med användarna, upp datamodeller för att beskriva verksamhetens mål, processer, rutiner, objekt och informationsbehov. Utifrån dessa definierar man vilka krav som ställs på systemet. Man stämmer hela tiden av förslagen på lösningar med de som beställt och ska använda systemet. Ofta utbildar man och handleder de som ska använda systemet.

   Ibland är systemutvecklaren specialiserad på en viss del i utvecklingen av nya system. Till systemutvecklingsgruppen hör också IT- eller systemarkitekten som har mer övergripande uppgifter.

   Mjukvaruutvecklare och applikationsutvecklare kan anses vara varianter av systemutvecklare. Dessa ansvarar för mer avgränsade delar av system. Även webbutvecklare är en variant av systemutvecklare som utvecklar webbapplikationer.

   De som utvecklar system för att styra maskiner och robotar inom industrin kallas ofta systemkonstruktörer eller systemingenjörer.

   Utbildningsvägar för systemutvecklare

   Vill du studera till systemutvecklare? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: