BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Systemutvecklare

Programmering av nya system med kreativitet och logik i centrum.

  • Analytisk förmåga
  • Kundfokus
  • Problemlösningsförmåga
  • Samarbetsförmåga

Genomsnittligt löneintervall

32 000 - 62 000 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för mjukvaru- och systemutvecklare kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Systemutvecklare arbetar med att utveckla nya IT-system eller vidareutveckla befintliga system. Oftast finns det inslag av både programmering och systemutveckling i jobbet. Det är vanligast att systemutvecklaren själv programmerar, men kan även lämna instruktioner till programmerare som konstruerar datasystemet.

IT-utveckling startar oftast med en projektidé eller ett behov hos den verksamhet som behöver ett IT-system. Idén utvecklas sedan i samverkan mellan beställaren och utvecklaren där man jobbar i korta tidsatta utvecklingssteg, så kallat agilt arbetssätt.

Systemutvecklaren behöver förstå de problem företaget vill lösa med systemet och vilka krav detta ställer. För att ta reda på det samarbetar man med dem som ska använda systemet och skaffar sig goda kunskaper om den verksamhet som företaget bedriver.

Utifrån faktainsamlingen bygger systemutvecklaren, tillsammans med användarna, upp datamodeller för att beskriva verksamhetens mål, processer, rutiner, objekt och informationsbehov. Utifrån dessa definierar man vilka krav som ställs på systemet. Man stämmer hela tiden av förslagen på lösningar med de som beställt och ska använda systemet. Ofta utbildar man och handleder de som ska använda systemet.

Ibland är systemutvecklaren specialiserad på en viss del i utvecklingen av nya system. Till systemutvecklingsgruppen hör också IT- eller systemarkitekten som har mer övergripande uppgifter.

Mjukvaruutvecklare och applikationsutvecklare kan anses vara varianter av systemutvecklare. Dessa ansvarar för mer avgränsade delar av system. Även webbutvecklare är en variant av systemutvecklare som utvecklar webbapplikationer.

De som utvecklar system för att styra maskiner och robotar inom industrin kallas ofta systemkonstruktörer eller systemingenjörer.

Utbildningsvägar för systemutvecklare

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på högskole- och universitetsnivå eller yrkeshögskolenivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli systemutvecklare till exempel

  • eftergymnasial utbildning
  • Systemutvecklare har oftast en högskoleutbildning med datainriktning, till exempel en systemvetenskaplig utbildning eller en civilingenjörsutbildning med datainriktning. Det finns många olika datautbildningar, både längre och kortare. Betoningen i utbildningen kan ligga på tekniken eller maskinerna, på program och system eller på samspelet mellan människa och dator. Inom Yrkeshögskolan finns också utbildningar med datainriktning.
  • arbetsmarknadsutbildning.
  • Det kan finnas möjlighet till påbyggnadsutbildning inom yrket. Förkunskaperna som krävs behöver inte bara var formella.
/