BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Medicinteknisk ingenjör

Fokuserar på samspelet mellan människa och teknik, oftast med specialisering mot en viss typ av utrustning.

  • Kommunikativ förmåga
  • Samarbetsförmåga
  • Självständighet
  • Säkerhetsfokus

Genomsnittligt löneintervall

Data saknas


Arbetsmarknadsprognos

Data saknas

Arbetsuppgifter

Medicinteknisk utrustning är all den tekniska utrustningen som finns inom sjukvården. Den används som hjälpmedel för att ställa diagnoser och behandla sjukdomar. Exempel är stora röntgen-, narkos- och EKG-apparater, men även små hörapparater och blodtrycksmanschetter.

Några exempel på arbetsuppgifter som medicintekniska ingenjörer utför:

* Utveckla och konstruera medicinteknisk utrustning
* Utföra service, underhåll, kalibrering och reparation av medicinteknisk utrustning
* Utbilda personal och ta fram instruktioner för hur maskinerna ska användas
* Se till att lagar och föreskrifter för den medicintekniska utrustningen följs
* Upphandling och inköp av nya apparater
* Utreda olyckor orsakade av den tekniska utrustningen

Arbetsuppgifterna varierar mellan olika arbetsplatser samt vilken utbildningsnivå man har. Som civilingenjör är förutsättningarna bättre för att arbeta med utveckling, forskning, projektledning och arbetsledande arbetsuppgifter. Högskoleingenjörer arbetar ofta mer praktiskt med service, underhåll och användarsupport.

Det medicintekniska området är mycket brett, men det är vanligt att specialisera sig på en typ av utrustning, så som radiologi, dialys, narkos eller laboratoriemedicin.

Arbetet innebär mycket samarbete med de som använder den medicintekniska utrustningen, så som läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.

Utbildningsvägar för medicinteknisk ingenjör

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli medicinteknisk ingenjör till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Inom högskolan finns både högskole- och civilingenjörsutbildningar med inriktning medicinsk teknik inom framförallt programmen för teknisk fysik och eletroteknik. Civilingenjörsutbildningar är fem år medan högskoleingenjörsutbildningen är tre år. Det finns även ett antal fristående kurser med inriktning mot medicinsk teknik. Den som inte har tillräckliga förkunskaper för att söka en civilingenjör- eller högskoleingenjörsutbildning har möjlighet att läsa in ett behörighetskompletterande tekniskt basår. Det kan också finnas möjlighet att läsa en teknisk bastermin för den som saknar ett mindre antal kurser för behörighet. Vanligtvis är det de tekniska högskolorna som anordnar utbildningen.
/