Medicinteknisk ingenjör

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Fokuserar på samspelet mellan människa och teknik, oftast med specialisering mot en viss typ av utrustning.

  Medicintekniska ingenjörer arbetar huvudsakligen med att se till att den medicintekniska utrustningen inom sjukvården fungerar på ett säkert och tillförlitligt sätt. Arbetet handlar till stor del om att få samspelet mellan människa och teknik att fungera så bra som möjligt.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Kommunikativ förmåga
  • Samarbetsförmåga
  • Självständighet
  • Säkerhetsfokus

  Arbetsuppgifter

  Medicinteknisk utrustning är all den tekniska utrustningen som finns inom sjukvården. Den används som hjälpmedel för att ställa diagnoser och behandla sjukdomar. Exempel är stora röntgen-, narkos- och EKG-apparater, men även små hörapparater och blodtrycksmanschetter.

  Några exempel på arbetsuppgifter som medicintekniska ingenjörer utför:

  * Utveckla och konstruera medicinteknisk utrustning
  * Utföra service, underhåll, kalibrering och reparation av medicinteknisk utrustning
  * Utbilda personal och ta fram instruktioner för hur maskinerna ska användas
  * Se till att lagar och föreskrifter för den medicintekniska utrustningen följs
  * Upphandling och inköp av nya apparater
  * Utreda olyckor orsakade av den tekniska utrustningen

  Arbetsuppgifterna varierar mellan olika arbetsplatser samt vilken utbildningsnivå man har. Som civilingenjör är förutsättningarna bättre för att arbeta med utveckling, forskning, projektledning och arbetsledande arbetsuppgifter. Högskoleingenjörer arbetar ofta mer praktiskt med service, underhåll och användarsupport.

  Det medicintekniska området är mycket brett, men det är vanligt att specialisera sig på en typ av utrustning, så som radiologi, dialys, narkos eller laboratoriemedicin.

  Arbetet innebär mycket samarbete med de som använder den medicintekniska utrustningen, så som läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.

  Arbetsplats

  Medicintekniska ingenjörer kan arbeta på landstingens medicintekniska avdelningar. De kan också arbeta inom den privata sektorn på utvecklingslaboratorier eller industrier.


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022