BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Medicinteknisk ingenjör

Fokuserar på samspelet mellan människa och teknik, oftast med specialisering mot en viss typ av utrustning.

 • Kommunikativ förmåga
 • Samarbetsförmåga
 • Självständighet
 • Säkerhetsfokus

   Arbetsuppgifter

   Medicinteknisk utrustning är all den tekniska utrustningen som finns inom sjukvården. Den används som hjälpmedel för att ställa diagnoser och behandla sjukdomar. Exempel är stora röntgen-, narkos- och EKG-apparater, men även små hörapparater och blodtrycksmanschetter.

   Några exempel på arbetsuppgifter som medicintekniska ingenjörer utför:

   * Utveckla och konstruera medicinteknisk utrustning
   * Utföra service, underhåll, kalibrering och reparation av medicinteknisk utrustning
   * Utbilda personal och ta fram instruktioner för hur maskinerna ska användas
   * Se till att lagar och föreskrifter för den medicintekniska utrustningen följs
   * Upphandling och inköp av nya apparater
   * Utreda olyckor orsakade av den tekniska utrustningen

   Arbetsuppgifterna varierar mellan olika arbetsplatser samt vilken utbildningsnivå man har. Som civilingenjör är förutsättningarna bättre för att arbeta med utveckling, forskning, projektledning och arbetsledande arbetsuppgifter. Högskoleingenjörer arbetar ofta mer praktiskt med service, underhåll och användarsupport.

   Det medicintekniska området är mycket brett, men det är vanligt att specialisera sig på en typ av utrustning, så som radiologi, dialys, narkos eller laboratoriemedicin.

   Arbetet innebär mycket samarbete med de som använder den medicintekniska utrustningen, så som läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.

   Utbildningsvägar för medicinteknisk ingenjör

   Vill du studera till medicinteknisk ingenjör? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: