BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Ämneslärare i gymnasieskolan

Planerar, strukturerar och genomför lärande till elever i de äldre tonåren.

 • Kommunikativ förmåga
 • Organisationsförmåga
 • Pedagogisk förmåga
 • Social förmåga
 • Stresstålighet

   Genomsnittligt löneintervall

   32 500 - 45 100 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Låg konkurrens

   Arbetsuppgifter

   Lärare planerar och genomför undervisning. I klassrummet undervisar läraren, svarar på frågor och ger eleverna stöd. När eleverna arbetar tillsammans med fördjupningar i större eller mindre grupper fungerar ofta läraren som en slags handledare och hjälper eleverna att själva söka kunskap.

   Undervisning kräver förberedelser och mycket arbetstid går till planering och uppföljning av undervisningen. Det görs både enskilt och tillsammans med andra lärare. I arbetet ingår också att bedöma elevernas kunskaper och dokumentera deras kunskapsutveckling. Det är vanligt att ämneslärare i gymnasieskolan är utbildade i två undervisningsämnen.

   En stor del av arbetet handlar om att stimulera eleverna till att arbeta självständigt och ta ansvar för sin utbildning. Samtidigt är det läraren som har ansvaret för att undervisningen bedrivs med tydliga mål. Läroplanen och kursplaner för de olika ämnena anger syftet och innehållet i undervisningen samt målen för elevernas kunskaper. Men det är upp till läraren och arbetslaget att tillsammans med eleverna planera hur undervisningen ska ske och kunskaperna bedömas.

   Lärare har ibland kontakt med vårdnadshavare, studie- och yrkesvägledare, kuratorer och annan skolpersonal för att stötta sina elever. Samarbetet kan till exempel röra elevernas studie- eller yrkesval eller extra stöd och anpassningar. Ofta har lärare ett särskilt ansvar för en viss klass eller grupp av elever genom att vara klassföreståndare eller mentor.

   Utbildningsvägar för ämneslärare i gymnasieskolan

   Vill du studera till ämneslärare i gymnasieskolan? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: