Ämneslärare i gymnasieskolan

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Planerar, strukturerar och genomför lärande till elever i de äldre tonåren.

  Ämneslärare på gymnasiet undervisar normalt elever som är 15-19 år. Det dagliga arbetet med eleverna är till stor del självständigt och innehåller allt från planering, genomförande och uppföljning av lektioner till ämneskonferenser och samarbete med kollegor. Många lärare bedriver olika pedagogiska utvecklingsprojekt för att förbättra undervisningen på skolan eller handleder lärarstudenter.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Kommunikativ förmåga
  • Organisationsförmåga
  • Pedagogisk förmåga
  • Social förmåga
  • Stresstålighet

  Arbetsuppgifter

  Lärare planerar och genomför undervisning. I klassrummet undervisar läraren, svarar på frågor och ger eleverna stöd. När eleverna arbetar tillsammans med fördjupningar i större eller mindre grupper fungerar ofta läraren som en slags handledare och hjälper eleverna att själva söka kunskap.

  Undervisning kräver förberedelser och mycket arbetstid går till planering och uppföljning av undervisningen. Det görs både enskilt och tillsammans med andra lärare. I arbetet ingår också att bedöma elevernas kunskaper och dokumentera deras kunskapsutveckling. Det är vanligt att ämneslärare i gymnasieskolan är utbildade i två undervisningsämnen.

  En stor del av arbetet handlar om att stimulera eleverna till att arbeta självständigt och ta ansvar för sin utbildning. Samtidigt är det läraren som har ansvaret för att undervisningen bedrivs med tydliga mål. Läroplanen och kursplaner för de olika ämnena anger syftet och innehållet i undervisningen samt målen för elevernas kunskaper. Men det är upp till läraren och arbetslaget att tillsammans med eleverna planera hur undervisningen ska ske och kunskaperna bedömas.

  Lärare har ibland kontakt med vårdnadshavare, studie- och yrkesvägledare, kuratorer och annan skolpersonal för att stötta sina elever. Samarbetet kan till exempel röra elevernas studie- eller yrkesval eller extra stöd och anpassningar. Ofta har lärare ett särskilt ansvar för en viss klass eller grupp av elever genom att vara klassföreståndare eller mentor.

  Arbetsplats och lön

  Ämneslärare arbetar i första hand på kommunala eller fristående skolor. Ämneslärare med gymnasiebehörighet kan också arbeta inom Komvux eller annan vuxenutbildning.

  Genomsnittligt löneintervall

  32 500 - 45 100 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Låg konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022