BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Ämneslärare i gymnasieskolan

Planerar, strukturerar och genomför lärande till elever i de äldre tonåren.

  • Kommunikativ förmåga
  • Organisationsförmåga
  • Pedagogisk förmåga
  • Social förmåga
  • Stresstålighet

Genomsnittligt löneintervall

32 500 - 45 100 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för gymnasielärare kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Lärare planerar och genomför undervisning. I klassrummet undervisar läraren, svarar på frågor och ger eleverna stöd. När eleverna arbetar tillsammans med fördjupningar i större eller mindre grupper fungerar ofta läraren som en slags handledare och hjälper eleverna att själva söka kunskap.

Undervisning kräver förberedelser och mycket arbetstid går till planering och uppföljning av undervisningen. Det görs både enskilt och tillsammans med andra lärare. I arbetet ingår också att bedöma elevernas kunskaper och dokumentera deras kunskapsutveckling. Det är vanligt att ämneslärare i gymnasieskolan är utbildade i två undervisningsämnen.

En stor del av arbetet handlar om att stimulera eleverna till att arbeta självständigt och ta ansvar för sin utbildning. Samtidigt är det läraren som har ansvaret för att undervisningen bedrivs med tydliga mål. Läroplanen och kursplaner för de olika ämnena anger syftet och innehållet i undervisningen samt målen för elevernas kunskaper. Men det är upp till läraren och arbetslaget att tillsammans med eleverna planera hur undervisningen ska ske och kunskaperna bedömas.

Lärare har ibland kontakt med vårdnadshavare, studie- och yrkesvägledare, kuratorer och annan skolpersonal för att stötta sina elever. Samarbetet kan till exempel röra elevernas studie- eller yrkesval eller extra stöd och anpassningar. Ofta har lärare ett särskilt ansvar för en viss klass eller grupp av elever genom att vara klassföreståndare eller mentor.

Utbildningsvägar för ämneslärare i gymnasieskolan

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå. Men alternativa vägar finns också, exempelvis genom Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). En väg som vänder sig till dig som redan har högskolestudier i ett av de ämnen som man undervisar i, inom svensk skola. Du kan komplettera dina tidigare studier och ta ut en ämneslärarexamen. Det finns också ett projekt som kallas Fler vägar in, vars syfte är att skapa fler alternativ för dig som vill bli lärare, oavsett om du har tidigare lärarerfarenhet eller inte.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli ämneslärare i gymnasieskolan till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • För att bli ämneslärare i gymnasiet utbildar man sig normalt ungefär fem år vid universitet eller högskola på ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan. Utbildningen till ämneslärare i gymnasieskolan finns på flera platser i landet.
/