BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Grundlärare i fritidshem

Skapar en meningsfull, rolig och lärorik miljö för eleverna.

 • Empatisk förmåga
 • Initiativförmåga
 • Pedagogisk förmåga
 • Samarbetsförmåga

   Genomsnittligt löneintervall

   23 000 - 36 700 SEK/mån

   Arbetsuppgifter

   Grundlärare i fritidshem arbetar vanligen på grundskolor med att skapa en meningsfull fritid före och efter skolan. Fritidshemmet är ett komplement till skolan och styrs av samma läroplan. I fritidshemmet är undervisningen mer situationsstyrd, upplevelsebaserad och grupporienterad. Barnens fria lek ute och inne blandas med kunskaper i exempelvis matematik, språk och samhällskunskap. Barnen ges utveckling genom att prova på olika aktiviteter så som att snickra, måla, spela teater eller idrotta.

   Mitt på dagen är Grundlärare i fritidshemna inne i den vanliga skolan. Idag ingår ofta ett praktisk-estetiskt ämne i utbildningen, till exempel bild, idrott och hälsa, slöjd eller musik. Om man får behörighet i detta, eller något annat skolämne, kan man undervisa i detta under dagen. Andra Grundlärare i fritidshem stöttar olika lärare på deras lektioner eller ordnar strukturerade rastaktiviteter för barnen utifrån sin kunskap om lärande i lek och utomhusmiljöer. Grundlärare i fritidshem kan också få i uppdrag att planera större tema-arbeten och projekt för eleverna.

   Grundlärare i fritidshem har en viktig roll i arbetet mot mobbing och i att uppmärksamma och lyssna på barn som behöver vuxenstöd. Vid behov samarbetar de med vårdnadshavare, skolsköterska, kurator, psykolog eller socialtjänst.

   Grundlärare i fritidshem kan även arbeta med äldre ungdomar, på fritidsgårdar eller behandlingshem. Arbetsuppgifterna varierar, men kretsar även där mycket kring att aktivera och utveckla ungdomarna genom att låta dem prova på olika estetiska och praktiska aktiviteter eller göra utflykter.

   Utbildningsvägar för grundlärare i fritidshem

   Vill du studera till grundlärare i fritidshem? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: