Grundlärare i fritidshem

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Skapar en meningsfull, rolig och lärorik miljö för eleverna.

  Grundlärare i fritidshem arbetar för att barn ska ha en meningsfull och lärorik fritid före, under och efter skolan. Elevernas behov, utveckling och lärande står i fokus. I sitt arbete uppmuntrar Grundlärare i fritidshem barnen till egna initiativ, men ordnar också olika aktiviteter inom- och utomhus.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Empatisk förmåga
  • Initiativförmåga
  • Pedagogisk förmåga
  • Samarbetsförmåga

  Arbetsuppgifter

  Grundlärare i fritidshem arbetar vanligen på grundskolor med att skapa en meningsfull fritid före och efter skolan. Fritidshemmet är ett komplement till skolan och styrs av samma läroplan. I fritidshemmet är undervisningen mer situationsstyrd, upplevelsebaserad och grupporienterad. Barnens fria lek ute och inne blandas med kunskaper i exempelvis matematik, språk och samhällskunskap. Barnen ges utveckling genom att prova på olika aktiviteter så som att snickra, måla, spela teater eller idrotta.

  Mitt på dagen är Grundlärare i fritidshemna inne i den vanliga skolan. Idag ingår ofta ett praktisk-estetiskt ämne i utbildningen, till exempel bild, idrott och hälsa, slöjd eller musik. Om man får behörighet i detta, eller något annat skolämne, kan man undervisa i detta under dagen. Andra Grundlärare i fritidshem stöttar olika lärare på deras lektioner eller ordnar strukturerade rastaktiviteter för barnen utifrån sin kunskap om lärande i lek och utomhusmiljöer. Grundlärare i fritidshem kan också få i uppdrag att planera större tema-arbeten och projekt för eleverna.

  Grundlärare i fritidshem har en viktig roll i arbetet mot mobbing och i att uppmärksamma och lyssna på barn som behöver vuxenstöd. Vid behov samarbetar de med vårdnadshavare, skolsköterska, kurator, psykolog eller socialtjänst.

  Grundlärare i fritidshem kan även arbeta med äldre ungdomar, på fritidsgårdar eller behandlingshem. Arbetsuppgifterna varierar, men kretsar även där mycket kring att aktivera och utveckla ungdomarna genom att låta dem prova på olika estetiska och praktiska aktiviteter eller göra utflykter.

  Arbetsplats och lön

  Fritidspedagoger arbetar oftast på grundskolor med barn i åldern 6 - 12 år. De arbetar på fritidshem under morgon och eftermiddag, men har även pedagogiska uppdrag i skolan däremellan. Grundlärare i fritidshem kan också arbeta med barn vid fritidsgårdar eller på behandlingshem.

  Genomsnittligt löneintervall

  23 000 - 36 700 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022