BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Akutsjuksköterska

Specialistsjuksköterska som tar snabba beslut vid omvårdnad av akuta och komplexa tillstånd.

  • Beslutsförmåga
  • Empatisk förmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Noggrannhet
  • Stresstålighet

Genomsnittligt löneintervall

34 500 - 46 200 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för sjuksköterskor inom akutsjukvård kommer vara mycket stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Akutsjuksköterskan arbetar med akut sjuka och skadade patienter i alla åldrar. Akutsjukvård innebär den vård och omvårdnad som ges till patienten inom de första 24 timmarna på en akutmottagning, akutvårdsavdelning eller motsvarande.

Akutsjuksköterskan arbetar med ett brett verksamhetsområde. Övergripande ansvarar akutsjuksköterskan för avancerad omvårdnad vid akuta och ibland komplexa skade- och sjukdomstillstånd. I arbetet ingår att göra ankomstintervjuer, ta prover, förbereda patienten inför läkarundersökning, assistera vid undersökningar och behandlingar och själv inleda vissa behandlingar.

I arbetet ingår att vara beredd på det oväntade och oförutsägbara. Akutsjuksköterskan identifierar tänkbara livshotande tillstånd på patienter som inte har blivit diagnosticerade av läkare. Akutsjuksköterskan måste snabbt kunna fatta korrekta beslut om vilken vård och omvårdnad patienten ska få, trots begränsad bakgrundsinformation om patienten. Utifrån patientens tillstånd prioriterar och samordnar akutsjuksköterskan de omvårdnadsåtgärder som behövs.

Akutsjuksköterskor träffar patienten under kort tid. En viktig del i arbetet är att överföra information till olika vårdgivare, till exempel när patienten flyttas till en annan avdelning.

Utbildningsvägar för akutsjuksköterska

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli akutsjuksköterska till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • En akutsjuksköterska är en legitimerad sjuksköterska (treårig utbildning) med specialistsjuksköterskeexamen (ettårig utbildning vid heltidsstudier) inom akutsjukvård. Specialistutbildningarna finns vid flera högskolor och universitet i landet.
/