BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Akutsjuksköterska

Specialistsjuksköterska som tar snabba beslut vid omvårdnad av akuta och komplexa tillstånd.

 • Beslutsförmåga
 • Empatisk förmåga
 • Kommunikativ förmåga
 • Noggrannhet
 • Stresstålighet

   Genomsnittligt löneintervall

   34 500 - 46 200 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Låg konkurrens

   Arbetsuppgifter

   Akutsjuksköterskan arbetar med akut sjuka och skadade patienter i alla åldrar. Akutsjukvård innebär den vård och omvårdnad som ges till patienten inom de första 24 timmarna på en akutmottagning, akutvårdsavdelning eller motsvarande.

   Akutsjuksköterskan arbetar med ett brett verksamhetsområde. Övergripande ansvarar akutsjuksköterskan för avancerad omvårdnad vid akuta och ibland komplexa skade- och sjukdomstillstånd. I arbetet ingår att göra ankomstintervjuer, ta prover, förbereda patienten inför läkarundersökning, assistera vid undersökningar och behandlingar och själv inleda vissa behandlingar.

   I arbetet ingår att vara beredd på det oväntade och oförutsägbara. Akutsjuksköterskan identifierar tänkbara livshotande tillstånd på patienter som inte har blivit diagnosticerade av läkare. Akutsjuksköterskan måste snabbt kunna fatta korrekta beslut om vilken vård och omvårdnad patienten ska få, trots begränsad bakgrundsinformation om patienten. Utifrån patientens tillstånd prioriterar och samordnar akutsjuksköterskan de omvårdnadsåtgärder som behövs.

   Akutsjuksköterskor träffar patienten under kort tid. En viktig del i arbetet är att överföra information till olika vårdgivare, till exempel när patienten flyttas till en annan avdelning.

   Utbildningsvägar för akutsjuksköterska

   Vill du studera till akutsjuksköterska? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: