Akutsjuksköterska

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Specialistsjuksköterska som tar snabba beslut vid omvårdnad av akuta och komplexa tillstånd.

  Akutsjuksköterskan ansvarar för avancerad omvårdnad av patienter vid akuta och komplexa skador och sjukdomar. Akutsjuksköterskan assisterar vid undersökningar och behandlingar och påbörjar själv vissa behandlingar. I arbetet ingår att fatta snabba beslut om omvårdnadsåtgärder. Arbetet sker ibland i högt tempo och det är viktigt att kunna behålla lugnet i stressfyllda situationer.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Beslutsförmåga
  • Empatisk förmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Noggrannhet
  • Stresstålighet

  Arbetsuppgifter

  Akutsjuksköterskan arbetar med akut sjuka och skadade patienter i alla åldrar. Akutsjukvård innebär den vård och omvårdnad som ges till patienten inom de första 24 timmarna på en akutmottagning, akutvårdsavdelning eller motsvarande.

  Akutsjuksköterskan arbetar med ett brett verksamhetsområde. Övergripande ansvarar akutsjuksköterskan för avancerad omvårdnad vid akuta och ibland komplexa skade- och sjukdomstillstånd. I arbetet ingår att göra ankomstintervjuer, ta prover, förbereda patienten inför läkarundersökning, assistera vid undersökningar och behandlingar och själv inleda vissa behandlingar.

  I arbetet ingår att vara beredd på det oväntade och oförutsägbara. Akutsjuksköterskan identifierar tänkbara livshotande tillstånd på patienter som inte har blivit diagnosticerade av läkare. Akutsjuksköterskan måste snabbt kunna fatta korrekta beslut om vilken vård och omvårdnad patienten ska få, trots begränsad bakgrundsinformation om patienten. Utifrån patientens tillstånd prioriterar och samordnar akutsjuksköterskan de omvårdnadsåtgärder som behövs.

  Akutsjuksköterskor träffar patienten under kort tid. En viktig del i arbetet är att överföra information till olika vårdgivare, till exempel när patienten flyttas till en annan avdelning.

  Arbetsplats och lön

  Akutsjuksköterskor arbetar på akutmottagningar, akutvårdsavdelningar, traditionella vårdavdelningar och postoperativa avdelningar (uppvakning efter operation). De kan även arbeta på intermediärvårdsavdelning, en avdelning för patienter som är för sjuka för att kunna vårdas på en vanlig avdelning men som inte behöver intensivvård.

  Genomsnittligt löneintervall

  34 500 - 46 200 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Låg konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022