Hamnarbetare

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Lastar och lossar fartyg och med säkerhet och noggrannhet, ser till att gods hamnar på rätt ställe.

  Hamnarbetare jobbar med att lasta och lossa fartyg och se till att gods förflyttas till rätt ställe på ett säkert sätt. De dirigerar även passagerare till och från fartyg. Till hjälp i arbetet använder man olika truckar, kranar och andra maskiner. Säkerhet och noggrannhet är viktiga i arbetet, även då det sker under tidspress.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Koncentrationsförmåga
  • Kvalitetsinriktad
  • Samarbetsförmåga
  • Säkerhetsfokus

  Arbetsuppgifter

  I hamnarna möts de olika trafikslagen båt, lastbil och tåg. Hamnarbetare ansvarar för att övergången mellan de olika trafikslagen går smidigt. Olika slags gods innebär olika typer av arbete. Allt från personbilar som ska köras av båten till tunga containrar som lyfts i och ur fartygen med hjälp av kranar. När det gäller flytande gods som olja handlar arbetet om att koppla slangar och rör på ett säkert sätt för att undvika läckage och brandrisk.

  I arbetet använder man ofta olika truckar eller kranar för att lasta och lossa gods från fartyg. Hamnarbetare arbetar med truckar av olika slag för att flytta gods mellan platser på kajen och/eller båten. Många enheter som hanteras väger flera ton, så man använder ofta tyngre trucktyper, till exempel terminaldragtruck eller containertruck.

  Hamnarbetare använder också olika sorters hamnkranar såsom svängkranar, STS-kranar eller vikarmskranar vid lastning och lossning av fartyg. Arbetet med att lossa och lasta fartygen kan också göras med hjälp av transportband eller genom att koppla slangar och rör för att lasta av flytande last som till exempel oljor.

  Utöver att flytta gods mellan inskrivning, anvisade kajplatser och båt, är hamnarbetare med och räknar samt kontrollerar att det som ska lastas eller lossas är oskadat. Det är viktigt att upptäcka om det uppstått skador eftersom det kan vara stora värden som transporteras. Om till exempel en container blivit skadad kan det dessutom innebära en säkerhetsrisk i den fortsatta hanteringen i hamnen.

  Andra vanliga yrkesroller för hamnarbetare:

  Signalmän hjälper kranförare med att kontrollera säkerheten inom kranens arbetsområde så att ingen står i vägen och att eventuella lås och vajrar är på plats inför ett lyft.

  Lämpare öser löst god med skyffel så att kranar och maskiner kommer åt det vid avlastnings från fartyg.

  Bilförare kör av och på enskilda bilar och lastbilschassin.

  Trafikvakter tar emot och dirigerar trafik och passagerare.

  Arbetsplats och lön

  Hamnarbetare arbetar i hamnar längs landets kuster och större insjöar.

  Genomsnittligt löneintervall

  30 400 - 45 800 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022