BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Författare

Tålamodskrävande yrke med stark drivkraft för skrivande, bärande idéer och omprövningar.

  • Kreativ förmåga
  • Självständighet
  • Säljinriktad
  • Tålamod

Genomsnittligt löneintervall

30 000 - 51 500 SEK/mån

Det kan vara både större och mindre möjligheter till arbete även i yrken där prognos saknas.

Arbetsuppgifter

Författare skriver böcker inom skönlitteratur och facklitteratur. Romaner, deckare och poesi är exempel på skönlitteratur. Läroböcker, uppslagsverk, reseskildringar, kokböcker och biografier är exempel på facklitteratur. En del författare skriver barn- och ungdomsböcker.

Arbetsprocessen för olika författare varierar. Grundläggande är att utgå ifrån en idé som sedan blir bärande genom skapelseprocessen. Författaren gör research för att samla in kunskap och inspiration. Det är viktigt att författaren läser andras böcker, särskilt inom sitt litterära område.

Författaren behöver hitta en egen stil och ett eget sätt att uttrycka sig. Skrivandet är en lång och krävande process som ibland tar flera år. Författaren skriver om texten flera gånger. Mycket tid läggs på att fundera, pröva och överväga olika aspekter. Det är vanligt att författaren låter någon testläsa boken, till exempel en fristående lektör. När manuset är färdigt finns det flera vägar att gå för att ge ut boken. Traditionell utgivning via ett förlag, egenutgivning eller utgivning via ett hybridförlag. Boken ges ofta ut i tryckt format, men andra former som e-bok och ljudbok förekommer.

Ett förlag bedömer om boken ska ges ut eller inte, majoriteten av de manus som skickas in antas inte. Ett traditionellt förlag finansierar utgivningen och ansvarar bland annat för att publicera och marknadsföra boken. Till författaren betalar de ut royalty, en slags ersättning, ofta beräknad på varje sålt exemplar av boken.

Ett hybridförlag har samma tjänster som ett traditionellt förlag, men författaren står själv för hela eller delar av finansieringen. Egenutgivning innebär att författaren själv finansierar utgivningen och står för arbetet kring publicering och marknadsföring. När boken är utgiven presenterar författaren ofta boken i olika sammanhang, till exempel på mässor och hos bokhandlare.

Utbildningsvägar för författare

Yrket kräver vanligtvis eftergymnasial utbildning på högskole- och universitetsnivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli författare till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • En utbildning som riktar sig till blivande och nyligen debuterade författare är Litterär gestaltning inom Akademin Valand vid Göteborgs universitet. Studier i litteraturvetenskap är en bra grund att stå på. Ämnet finns på ett flertal orter inom högskolan. Det finns ett flertal skrivarkurser och författarskolor inom både folkhögskolan och högskolan. Det kan också finnas studiecirklar som anordnas av studieförbund.
/