Författare

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Tålamodskrävande yrke med stark drivkraft för skrivande, bärande idéer och omprövningar.

  Författare skriver och ger ut böcker inom skönlitteratur och facklitteratur. De skriver exempelvis romaner, deckare, barn- och ungdomsböcker, biografier eller faktaböcker. Grundläggande i arbetet är att utgå ifrån en bärande idé. Författaren behöver ha en stark drivkraft för skrivande och ett intresse för språket. Tålamod är viktigt eftersom det kan ta lång tid innan boken är färdig för utgivning.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Kreativ förmåga
  • Självständighet
  • Säljinriktad
  • Tålamod

  Arbetsuppgifter

  Författare skriver böcker inom skönlitteratur och facklitteratur. Romaner, deckare och poesi är exempel på skönlitteratur. Läroböcker, uppslagsverk, reseskildringar, kokböcker och biografier är exempel på facklitteratur. En del författare skriver barn- och ungdomsböcker.

  Arbetsprocessen för olika författare varierar. Grundläggande är att utgå ifrån en idé som sedan blir bärande genom skapelseprocessen. Författaren gör research för att samla in kunskap och inspiration. Det är viktigt att författaren läser andras böcker, särskilt inom sitt litterära område.

  Författaren behöver hitta en egen stil och ett eget sätt att uttrycka sig. Skrivandet är en lång och krävande process som ibland tar flera år. Författaren skriver om texten flera gånger. Mycket tid läggs på att fundera, pröva och överväga olika aspekter. Det är vanligt att författaren låter någon testläsa boken, till exempel en fristående lektör. När manuset är färdigt finns det flera vägar att gå för att ge ut boken. Traditionell utgivning via ett förlag, egenutgivning eller utgivning via ett hybridförlag. Boken ges ofta ut i tryckt format, men andra former som e-bok och ljudbok förekommer.

  Ett förlag bedömer om boken ska ges ut eller inte, majoriteten av de manus som skickas in antas inte. Ett traditionellt förlag finansierar utgivningen och ansvarar bland annat för att publicera och marknadsföra boken. Till författaren betalar de ut royalty, en slags ersättning, ofta beräknad på varje sålt exemplar av boken.

  Ett hybridförlag har samma tjänster som ett traditionellt förlag, men författaren står själv för hela eller delar av finansieringen. Egenutgivning innebär att författaren själv finansierar utgivningen och står för arbetet kring publicering och marknadsföring. När boken är utgiven presenterar författaren ofta boken i olika sammanhang, till exempel på mässor och hos bokhandlare.

  Arbetsplats och lön

  Många författare är egna företagare. Det är vanligt att författare arbetar inom ett annat yrke vid sidan av.

  Genomsnittligt löneintervall

  30 000 - 51 500 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022