BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Marknadsassistent

Ett kreativt yrke med uppdrag att skapa uppmärksamhet och inge förtroende.

  • Förmåga att vara flexibel
  • Kommunikativ förmåga
  • Kreativ förmåga
  • Organisationsförmåga
  • Stresstålighet

Genomsnittligt löneintervall

25 000 - 44 900 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för marknads- och försäljningsassistenter kommer vara små till medelstora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Marknadsassistent är en yrkestitel som inkluderar många yrken och arbetsuppgifter. Det är svårt att skilja marknadsassistenten från yrket marknadsförare och yrkena går ofta i varandra.

I detta jobb brukar man sköta kundregistret och har många kontakter med människor i och utanför företaget. Det är även vanligt att marknadsassistenten förväntas skapa nya kontakter genom att följa tips på potentiella nya kunder.

Marknadsassistenten ska även bygga vidare på relationer med befintliga kunder genom att hålla kontakt, tillgodose önskemål och få in affärsinformation.

Som marknadsassistent arbetar man oftare med att producera marknadsföringsmaterial än med planering och strategi. Om man till exempel finns på ett konsultföretag kan man vara assistent till projektledaren. Man förväntas att stödja marknadsansvarig och produktchef med marknadsrelaterade uppgifter genom att delta i material och säljpresentationer.

Jobbet innefattar främst ansvaret för kreativt skapande. Det brukar främst handla om skapandet av reklam. Exempelvis video, fotografier och inlägg på sociala medier.

Marknadsassistenten förväntas även att skapa presentationer och marknadsföra det egna eller andra företag, bland annat genom sociala medier.

Marknadsassistenten kan ha ansvar för de administrativa delarna, som uppföljning av resultat och statistik av olika projekt. Bland administrativa uppgifter inkluderas även insamlandet och analyser av information, både från marknaden och dess medlemmar. Vidare ska man även sammanställa rapporter och hålla sig uppdaterad om omvärlden. Ytterligare exempel på administrativa uppgifter kan vara att skapa bokningar, event och förhandla om priser.

Utbildningsvägar för marknadsassistent

Gymnasieutbildning eller eftergymnasial utbildning beroende på arbetets svårighetsgrad.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli marknadsassistent till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • De som arbetar med marknadsföring har oftast högskoleutbildning. Ofta kombineras högskoleutbildning i ekonomi, samhällsvetenskap eller teknik med marknadsföring och reklam. Att ha praktisk erfarenhet från försäljning och journalistik är värdefullt. Vid några universitet och högskolor finns utbildningsprogram som är speciellt inriktade på marknadsföring. Det går också att välja marknadsföring som fördjupning inom ett ekonomprogram. Det går även att själv kombinera kurser i marknadsföring och andra ämnen till en examen. Lämplig utbildning kan också finnas inom Yrkeshögskolan.
/