BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Lantbrukare

Både en företagare och en praktisk mångsysslare, ett yrke med stor frihet och eget ansvar.

  • Beslutsförmåga
  • God fysik
  • Problemlösningsförmåga
  • Resultatinriktad
  • Samarbetsförmåga

Genomsnittligt löneintervall

20 200 - 30 500 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för odlare av trädgårds- och jordbruksväxter samt djuruppfödare blandad drift kommer vara små till medelstora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

På mindre gårdar sköter lantbrukare de flesta sysslorna själva. På större gårdar har man ofta personal anställd, till exempel djurskötare, maskinförare eller driftledare. Mer information finns under rubriken Liknande yrken nedan.

Lantbrukare som har djur utfordrar djuren och håller rent kring dem. De har också uppsikt över djurens hälsa. Avel, utfordring planeras noga för att ge bra ekonomiska resultat. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilka djur man arbetar med och vilken teknik som finns på gården.

Arbetet för en lantbrukare som har växtodling följer årstiderna. På våren bearbetar man jorden genom plöjning, sådd och gödsling. Under sommaren bekämpar man ogräs, svamp och insekter, innan det är dags för skörd på sensommaren eller tidiga hösten.

Mycket av arbetet utförs med hjälp av maskiner. Enklare reparationer och underhåll, som till exempel att byta plogskär, sköter man ofta själv. Ibland går flera lantbrukare ihop och samarbetar om maskinerna eftersom kostnaderna är höga.

En viktig del i lantbrukarens arbete är ekonomisk redovisning av inköp och försäljning och annat administrativt arbete. Goda kunskaper i ekonomi är bra att ha, det ingår i arbetet att kunna följa marknaden för det man producerar. Det är viktigt att vara insatt i vilka regler som gäller för att få jordbruksstöd och känna till de bestämmelser som finns kring miljö och djurhållning.

Många lantbrukare driver andra verksamheter som kompletterar lantbruksarbetet. Till exempel aktiviteter för turister, försäljning i gårdsbutik, uthyrning av rum eller inackordering av hästar.

Utbildningsvägar för lantbrukare

Yrket kräver vanligtvis utbildning på gymnasienivå eller motsvarande. Lantbrukare kan ha olika utbildnings- och yrkesbakgrund. Många lär sig yrket genom praktiskt arbete tillsammans med utbildning inom området.

Förslag på gymnasieprogram

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli lantbrukare till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Lämplig utbildning kan även finnas inom Yrkeshögskolan. Andra utbildningar som kan vara lämpliga är exempelvis lantmästare- och agronomprogrammen vid Sveriges Lantbruksuniversitet. De omfattar tre respektive 4,5 års studier. För mer information, se utbildningsanordnarens hemsida.
/