BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Drifttekniker vid värme- och vattenverk

Styr och övervakar drifttekniska anläggningar med högt säkerhetstänk och stor initiativförmåga.

 • Initiativförmåga
 • Problemlösningsförmåga
 • Samarbetsförmåga
 • Självständighet
 • Säkerhetsfokus

   Genomsnittligt löneintervall

   28 600 - 41 400 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Medelhög konkurrens på 5 års sikt

   Arbetsuppgifter

   En drifttekniker arbetar med att övervaka och styra driften vid anläggningen. Övervakningen sköts oftast via datasystem från ett kontrollrum. Driftteknikern går även kontrollronder ute i anläggningen.

   Vid en kontrollrond lyssnar driftteknikern efter missljud, tittar efter eventuella läckage och läser av mätare för tryck och temperatur. I arbetet ingår att löpande dokumentera arbetet enligt fastlagda rutiner och instruktioner, samt att rapportera fel och störningar i driften.

   Det är ofta driftteknikerns uppgift att sköta förebyggande underhåll och åtgärda uppkomna problem för att säkerställa driften. Det kan handla om att ändra en inställning i kontrollrummet eller att manuellt utföra en reparation i anläggningen. I vissa fall kontaktar driftteknikern en underhålls-/servicetekniker.

   En del anläggningar är obemannade och övervakas via fjärrövervakning. Driftteknikern kontrollerar då anläggningen efter ett schema vid vissa tillfällen eller om driftstörningar skulle inträffa. På det här sättet kan driftteknikern ansvara för drift och underhåll av flera anläggningar samtidigt.

   De som arbetar med drift och underhåll av nätet utanför produktionsanläggningen, kan också kallas drifttekniker. Då åker man runt och kontrollerar nätets funktioner, exempelvis ventiler.

   Utbildningsvägar för drifttekniker vid värme- och vattenverk

   Vill du studera till drifttekniker vid värme- och vattenverk? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: