BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Drifttekniker vid värme- och vattenverk

Styr och övervakar drifttekniska anläggningar med högt säkerhetstänk och stor initiativförmåga.

  • Initiativförmåga
  • Problemlösningsförmåga
  • Samarbetsförmåga
  • Självständighet
  • Säkerhetsfokus

Genomsnittligt löneintervall

28 600 - 41 400 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för drifttekniker vid värme- och vattenverk kommer vara mycket stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

En drifttekniker arbetar med att övervaka och styra driften vid anläggningen. Övervakningen sköts oftast via datasystem från ett kontrollrum. Driftteknikern går även kontrollronder ute i anläggningen.

Vid en kontrollrond lyssnar driftteknikern efter missljud, tittar efter eventuella läckage och läser av mätare för tryck och temperatur. I arbetet ingår att löpande dokumentera arbetet enligt fastlagda rutiner och instruktioner, samt att rapportera fel och störningar i driften.

Det är ofta driftteknikerns uppgift att sköta förebyggande underhåll och åtgärda uppkomna problem för att säkerställa driften. Det kan handla om att ändra en inställning i kontrollrummet eller att manuellt utföra en reparation i anläggningen. I vissa fall kontaktar driftteknikern en underhålls-/servicetekniker.

En del anläggningar är obemannade och övervakas via fjärrövervakning. Driftteknikern kontrollerar då anläggningen efter ett schema vid vissa tillfällen eller om driftstörningar skulle inträffa. På det här sättet kan driftteknikern ansvara för drift och underhåll av flera anläggningar samtidigt.

De som arbetar med drift och underhåll av nätet utanför produktionsanläggningen, kan också kallas drifttekniker. Då åker man runt och kontrollerar nätets funktioner, exempelvis ventiler.

Utbildningsvägar för drifttekniker vid värme- och vattenverk

Yrket kräver utbildning på gymnasienivå eller eftergymnasial utbildning på yrkeshögskolenivå.

Förslag på gymnasieprogram

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli drifttekniker vid värme- och vattenverk till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Utbildning till drifttekniker med olika inriktningar finns på Yrkeshögskolan och omfattar 1,5-2 års studier. Det finns även ett antal utbildningar inom drift- och underhållsteknik och energiteknik på universitet och högskola.
/