Landskapsarkitekt och landskapsingenjör

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Ett yrke för dig som vill påverka och planera utomhusmiljöer som parker.

  Att planera yttre miljöer kan vara att ta fram en ny grönskande park eller en trivsam ny stadsdel för bostäder. Landskapsarkitekter tar fram planer för hur det ska se ut utifrån olika behov, önskemål och krav. Landskapsingenjören kan också formge utemiljöer, men arbetar ofta mer praktiskt med att planera och utföra anläggningsarbetet.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Kommunikativ förmåga
  • Organisationsförmåga
  • Problemlösningsförmåga
  • Samarbetsförmåga

  Arbetsuppgifter

  Landskapsarkitekter arbetar med att planera och förbättra yttre miljöer. Arbetet innebär att ta fram ritningar och modeller på större bostads- och industriområden, men även enskilda gator, torg och parker. Utifrån olika behov, önskemål och krav tar man fram lösningar som är väl fungerande för ändamålet men även ur ekonomiskt, ekologiskt och estetiskt perspektiv. Specifika uppdrag kan vara att planera för hur en ny stadsdel ska se ut så att befolkningen får en vacker och trivsam boendemiljö, exempelvis genom att bestämma vilka planteringar som ska finnas i området.

  Landskapsarkitekter kan också arbeta med utredning och till exempel undersöka vilka konsekvenser ett bygge kan få ur olika aspekter. Det kan bland annat vara vilken påverkan ett vägbygge har på friluftslivet eller miljön i ett område.

  Landskapsingenjörer kan också arbeta med att utforma utemiljöer, men fokuserar ofta mer på projektering och planering av själva byggandet. I detta ingår att göra ekonomiska kalkyler och skriva underlag som i detalj beskriver allt arbete som ska göras. Dessutom ansvarar man ofta för kontakter med andra specialister och upphandling av tjänster som teamet självt inte utför. Det är vanligt att landskapsingenjörer är projektledare och leder teamet som ska utföra arbetet i samband med en ny anläggning.

  Både landskapsarkitekter och landskapsingenjörer kan även arbeta med att förvalta utemiljön. Det innebär att se till att de miljöer som redan finns sköts och utvecklas på bästa möjliga sätt.

  Arbetsplats och lön

  De flesta landskapsarkitekter och landskapsingenjörer är anställda hos privata konsultfirmor eller driver eget företag. Flera arbetar också på kommunernas stadsarkitektkontor eller tekniska förvaltningar.

  Genomsnittligt löneintervall

  28 800 - 46 700 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022