BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Landskapsarkitekt och landskapsingenjör

Ett yrke för dig som vill påverka och planera utomhusmiljöer som parker.

  • Kommunikativ förmåga
  • Organisationsförmåga
  • Problemlösningsförmåga
  • Samarbetsförmåga

Genomsnittligt löneintervall

28 800 - 46 700 SEK/mån

Det kan vara både större och mindre möjligheter till arbete även i yrken där prognos saknas.

Arbetsuppgifter

Landskapsarkitekter arbetar med att planera och förbättra yttre miljöer. Arbetet innebär att ta fram ritningar och modeller på större bostads- och industriområden, men även enskilda gator, torg och parker. Utifrån olika behov, önskemål och krav tar man fram lösningar som är väl fungerande för ändamålet men även ur ekonomiskt, ekologiskt och estetiskt perspektiv. Specifika uppdrag kan vara att planera för hur en ny stadsdel ska se ut så att befolkningen får en vacker och trivsam boendemiljö, exempelvis genom att bestämma vilka planteringar som ska finnas i området.

Landskapsarkitekter kan också arbeta med utredning och till exempel undersöka vilka konsekvenser ett bygge kan få ur olika aspekter. Det kan bland annat vara vilken påverkan ett vägbygge har på friluftslivet eller miljön i ett område.

Landskapsingenjörer kan också arbeta med att utforma utemiljöer, men fokuserar ofta mer på projektering och planering av själva byggandet. I detta ingår att göra ekonomiska kalkyler och skriva underlag som i detalj beskriver allt arbete som ska göras. Dessutom ansvarar man ofta för kontakter med andra specialister och upphandling av tjänster som teamet självt inte utför. Det är vanligt att landskapsingenjörer är projektledare och leder teamet som ska utföra arbetet i samband med en ny anläggning.

Både landskapsarkitekter och landskapsingenjörer kan även arbeta med att förvalta utemiljön. Det innebär att se till att de miljöer som redan finns sköts och utvecklas på bästa möjliga sätt.

Utbildningsvägar för landskapsarkitekt och landskapsingenjör

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli landskapsarkitekt och landskapsingenjör till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Landskapsingenjörer utbildas på Landskapsingenjörsprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Utbildningen är tre år lång. Landskapsarkitekter utbildas vid Lantbruksuniversitetet i Ultuna i Uppsala eller i Alnarp utanför Malmö/Lund. Utbildningen är fem år lång och ger en masterexamen.
/