BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Fastighetsförvaltare

Planerande expert inom fastigheter, ofta med ansvar för fastighetens ekonomi.

 • Analytisk förmåga
 • Organisationsförmåga
 • Samarbetsförmåga

   Arbetsmarknadsprognos

   Låg konkurrens

   Arbetsuppgifter

   Fastighetsförvaltares arbete kan se mycket olika ut beroende på vilken typ av fastighet de är ansvariga för och på fastighetens storlek. De kan vara specialiserade på vissa delar av fastighetsförvaltningen eller ha ett övergripande ansvar.

   Fastighetsförvaltarens arbetsuppgifter kan delas upp i två huvudgrupper: teknisk förvaltning och ekonomisk förvaltning.

   Med teknisk förvaltning menas planering av och ansvar för reparationer och underhåll, entreprenadupphandling, tillsyn av anläggningar, uppvärmning samt att städning och trädgårdsarbete sköts. Tekniska fastighetsförvaltare är ofta arbetsledare för driftspersonal, till exempel fastighetsskötare, som utför de olika praktiska sysslorna.

   Med ekonomisk förvaltning menas ansvar för budget och budgetuppföljning. Ekonomiska fastighetsförvaltare förhandlar om lokalhyror och skriver hyreskontrakt. De kan också ha ansvar för bokföring, juridiska- och skattefrågor med mera.

   Även fastighetsjuridiska arbetsuppgifter kan ingå i förvaltarens ansvar. Förståelse fordras för hur lagar, avtal och bestämmelser påverkar verksamheten.

   Alla dessa arbetsuppgifter medför en stor mängd kontakter med hyresgäster, myndigheter och entreprenörer.

   De kan även kallas fastighetsekonom, förvaltningschef, distriktschef eller områdeschef.

   Utbildningsvägar för fastighetsförvaltare

   Vill du studera till fastighetsförvaltare? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: