BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Lednings- och organisationsutvecklare

Ett yrke för dig som är en analytisk problemlösare.

  • Analytisk förmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Organisationsförmåga
  • Problemlösningsförmåga
  • Samarbetsförmåga

Genomsnittligt löneintervall

34 000 - 70 500 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för lednings- och organisationsutvecklare kommer vara små till medelstora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Lednings- och organisationsutvecklare arbetar med att förändra företags och organisationers verksamheter. Organisationsutveckling är ett samlingsnamn för olika insatser som kan göra det lättare för en organisation eller ett företag att lösa sin uppgift eller nå sina mål.

Det är vanligt att man arbetar som ett stöd till ledningen. Man börjar ofta med att utreda hur verksamheten fungerar idag och vilka behov av förändring som finns. Till exempel kan man göra analyser av hur arbetet är organiserat, vilken kompetens som finns eller hur väl de når de mål som finns för verksamheten. Man kartlägger, mäter och dokumenterar olika processer i verksamheten.

Utifrån de utredningar man gör kommer man med förslag på åtgärder för att utveckla verksamheten. Det ingår ofta i arbetet att ta fram underlag som kan användas när ledningen i en organisation eller ett företag ska ta beslut om förändringar. Lednings- och organisationsutvecklare ansvarar också ofta för att planera och genomföra arbetet med förändringarna som föreslagits. Man deltar i eller leder olika projekt utifrån de behov som finns.

Det finns många olika insatser som kan vara en del av organisationsutveckling. Till exempel att ändra hur organisationen är uppbyggd eller att utveckla sättet man arbetar på. Det kan också handla om att hitta sätt för organisationen att använda sina resurser på ett mer effektivt sätt. Det kan också innebära att utveckla kompetensen hos medarbetare och chefer, att arbeta med teambuilding och utveckla sätt för organisationen att möta utmaningar och förändringar.

Verksamhets- och organisationsutvecklare arbetar ofta tätt tillsammans med andra inom organisationen. Till exempel chefer på olika nivåer, ekonomer, controllers eller HR-specialister, men det är också vanligt att man själv ansvarar för att driva projekt.

Utbildningsvägar för lednings- och organisationsutvecklare

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli lednings- och organisationsutvecklare till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • En vanlig utbildningsbakgrund för de som arbetar som lednings- eller organisationsutvecklare är universitets- eller högskoleutbildning. Inriktningen kan vara olika beroende på vilken typ av organisation man vill arbeta inom. Det kan till exempel vara teknik, socialt arbete, samhällsvetenskap eller pedagogik.
/