BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Arbetsterapeut

Möjliggör för människor med nedsatt aktivitetsförmåga att klara sina dagliga aktiviteter.

 • Empatisk förmåga
 • Förmåga att inspirera och stödja andra
 • Kommunikativ förmåga
 • Problemlösningsförmåga
 • Samarbetsförmåga

   Genomsnittligt löneintervall

   29 100 - 37 800 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Låg konkurrens

   Arbetsuppgifter

   Arbetsterapeutens jobb ser olika ut beroende på vilka önskemål, förutsättningar och behov som personen har. Det kan exempelvis handla om att ta tillvara och utveckla fysiska, psykiska och sociala funktioner, vanor och roller. Det kan också handla om miljöinriktade åtgärder som att anpassa bostad, arbetsplats eller skola.

   Fokus i arbetsterapeutens arbete är att möjliggöra för människor som på grund av skada, sjukdom, funktionsnedsättning eller av andra anledningar har nedsatt förmåga att klara sina dagliga aktiviteter gällande exempelvis personlig vård, arbete eller fritid. Arbetsterapi kan också mildra de svårigheter som följer av åldrande.

   Arbetsterapeuten arbetar med personen individuellt eller i grupp. Ofta sker arbetet i team med andra yrkesgrupper. En viktig del i arbetsterapeutens arbete är att prova ut och anpassa olika tekniska hjälpmedel som kan underlätta tillvaron, exempelvis rullstol. I arbetsterapeutens arbetsuppgifter ingår också handledning och stöd till annan vårdpersonal och anhöriga.

   Arbetsterapeuter kan också arbeta på samhällsnivå, till exempel med planering av offentliga miljöer och kollektivtrafik för att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning i samhället.

   Utbildningsvägar för arbetsterapeut

   Vill du studera till arbetsterapeut? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: