Översättare

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Översätter texter eller tal från ett språk till ett annat, ofta inom en inriktning och under tidspress.

  Översättare arbetar med att översätta skriven text eller tal från ett språk till ett annat. Översättningen sker ofta från ett eller flera språk till översättarens eget modersmål. Översättare kan arbeta med facktexter, informationsmaterial, skönlitterära texter eller film och TV. Till sin hjälp har översättare olika program och databaser.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Noggrannhet
  • Självständighet
  • Stresstålighet

  Arbetsuppgifter

  Översättare arbetar med att översätta texter eller tal från ett språk till ett annat, oftast från ett främmande språk till modersmålet/förstaspråket. De är ofta specialiserade inom ett område. Översättning av facktexter är den vanligaste arbetsuppgiften. Många översättare använder sig av digitala översättningsverktyg och referensmaterial i arbetet. Översättare har ofta kontakt med specialister för att få hjälp med specialtermer.

  Inriktningar

  Facköversättare översätter facktexter, ofta inom ett eller två ämnesområden. Det kan vara inom teknik, ekonomi eller medicin. De flesta uppdragen kommer från myndigheter. Uppdrag från näringslivet kan handla om att översätta produkttexter, utskick och hemsidor.

  Auktoriserad översättare översätter också facktexter. De har genomgått Kammarkollegiets prov som ger behörighet att översätta officiella dokument, till exempel polisutredningar, testamenten och adoptionshandlingar.

  Litterär översättare översätter skönlitterära texter, till exempel romaner och lyrik. En litterär översättare anlägger ett konstnärligt synsätt för att förstå en texts intention, stämningslägen och ton. För att kunna översätta ord och uttryck är det ofta viktigt att lära känna kulturen i landet som ursprungstexten kommer från. Den litterära översättaren tar ofta hjälp av personer som har språket som modersmål.

  Film- och tv-översättare skriver undertexter och översätter muntlig kommunikation i filmer, tv-program och nyhetsinslag. Det gäller att skriva kortfattat och snabbt kunna sammanfatta det som sägs, men också att kunna hantera programvaran för redigering av texten.

  Arbetsplats och lön

  Många översättare har eget företag och arbetar med frilansuppdrag, antingen via översättningsbyråer eller direkt från kunder som till exempel kan vara större företag, bokförlag eller myndigheter. Stora företag kan även ha anställda översättare. Det är vanligt att kombinera översättaruppdragen med andra jobb.

  Genomsnittligt löneintervall

  26 000 - 46 000 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Låg konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022