BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Översättare

Översätter texter eller tal från ett språk till ett annat, ofta inom en inriktning och under tidspress.

  • Noggrannhet
  • Självständighet
  • Stresstålighet

Genomsnittligt löneintervall

26 000 - 46 000 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för tolkar och översättare kommer vara mycket stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Översättare arbetar med att översätta texter eller tal från ett språk till ett annat, oftast från ett främmande språk till modersmålet/förstaspråket. De är ofta specialiserade inom ett område. Översättning av facktexter är den vanligaste arbetsuppgiften. Många översättare använder sig av digitala översättningsverktyg och referensmaterial i arbetet. Översättare har ofta kontakt med specialister för att få hjälp med specialtermer.

Inriktningar

Facköversättare översätter facktexter, ofta inom ett eller två ämnesområden. Det kan vara inom teknik, ekonomi eller medicin. De flesta uppdragen kommer från myndigheter. Uppdrag från näringslivet kan handla om att översätta produkttexter, utskick och hemsidor.

Auktoriserad översättare översätter också facktexter. De har genomgått Kammarkollegiets prov som ger behörighet att översätta officiella dokument, till exempel polisutredningar, testamenten och adoptionshandlingar.

Litterär översättare översätter skönlitterära texter, till exempel romaner och lyrik. En litterär översättare anlägger ett konstnärligt synsätt för att förstå en texts intention, stämningslägen och ton. För att kunna översätta ord och uttryck är det ofta viktigt att lära känna kulturen i landet som ursprungstexten kommer från. Den litterära översättaren tar ofta hjälp av personer som har språket som modersmål.

Film- och tv-översättare skriver undertexter och översätter muntlig kommunikation i filmer, tv-program och nyhetsinslag. Det gäller att skriva kortfattat och snabbt kunna sammanfatta det som sägs, men också att kunna hantera programvaran för redigering av texten.

Utbildningsvägar för översättare

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli översättare till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Uppdragsgivarna kräver ofta att översättaren har universitetsutbildning. Det finns ett antal universitetsutbildningar i översättning på kandidatnivå, på avancerad nivå samt kortare kurser. En annan utbildningsväg är att studera språk på högskolenivå följt av kompletterande eller specialiserade kurser/program i översättning. Översättare behöver framförallt ha mycket goda kunskaper i målspråket, det språk man översätter till. Men det krävs också goda kunskaper i källspråket, det språk man översätter från.
/