BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Översättare

Översätter texter eller tal från ett språk till ett annat, ofta inom en inriktning och under tidspress.

 • Noggrannhet
 • Självständighet
 • Stresstålighet

   Genomsnittligt löneintervall

   26 000 - 46 000 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Låg konkurrens

   Arbetsuppgifter

   Översättare arbetar med att översätta texter eller tal från ett språk till ett annat, oftast från ett främmande språk till modersmålet/förstaspråket. De är ofta specialiserade inom ett område. Översättning av facktexter är den vanligaste arbetsuppgiften. Många översättare använder sig av digitala översättningsverktyg och referensmaterial i arbetet. Översättare har ofta kontakt med specialister för att få hjälp med specialtermer.

   Inriktningar

   Facköversättare översätter facktexter, ofta inom ett eller två ämnesområden. Det kan vara inom teknik, ekonomi eller medicin. De flesta uppdragen kommer från myndigheter. Uppdrag från näringslivet kan handla om att översätta produkttexter, utskick och hemsidor.

   Auktoriserad översättare översätter också facktexter. De har genomgått Kammarkollegiets prov som ger behörighet att översätta officiella dokument, till exempel polisutredningar, testamenten och adoptionshandlingar.

   Litterär översättare översätter skönlitterära texter, till exempel romaner och lyrik. En litterär översättare anlägger ett konstnärligt synsätt för att förstå en texts intention, stämningslägen och ton. För att kunna översätta ord och uttryck är det ofta viktigt att lära känna kulturen i landet som ursprungstexten kommer från. Den litterära översättaren tar ofta hjälp av personer som har språket som modersmål.

   Film- och tv-översättare skriver undertexter och översätter muntlig kommunikation i filmer, tv-program och nyhetsinslag. Det gäller att skriva kortfattat och snabbt kunna sammanfatta det som sägs, men också att kunna hantera programvaran för redigering av texten.

   Utbildningsvägar för översättare

   Vill du studera till översättare? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: