Sjöfartsyrken

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Ombord på fartyg arbetar flera olika yrkesgrupper tätt tillsammans, ofta under långa perioder.

  I dagligt tal kallas de som arbetar till sjöss för sjömän, men ombord på fartyg arbetar flera olika yrkesgrupper tätt tillsammans. Fartygsbefäl har ansvar för besättning, last och passagerare. De är arbetsledare och ser till att fartyget förs fram och navigeras på ett säkert sätt. Maskinbefäl ansvarar för maskin och teknisk utrustning på fartyget. Matroser arbetar med underhållet av fartyget och med lastning och lossning av lasten.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Beslutsförmåga
  • Organisationsförmåga
  • Samarbetsförmåga
  • Social förmåga
  • Säkerhetsfokus

  Arbetsuppgifter

  Fartygsbefälet är ansvarig för fartyget, besättningen och lasten. Det är befälhavaren som har mest erfarenhet av navigering och ansvar för säkerheten på fartyget. Till exempel att det framförs på ett säkert sätt och är bemannat enligt säkerhetsbestämmelser. Man sköter det administrativa ombord och kontakterna utåt. Befälhavaren assisteras av en eller flera styrmän.

  Som styrman är man ansvarig för att framföra fartyget och för fartygets underhåll. Man övervakar lastning och lossning, ser till att fartyget lastas på rätt sätt. Det ingår även att vara arbetsledare för däckspersonalen och ansvara för underhållsarbete som reparationer, målning och liknande.

  Matroser arbetar med fartygets underhåll så som att måla, smörja, reparera och hålla rent. Man hanterar trossar (de mkt grova rep som används vid förtöjning och avfärd), håller utkik från bryggan och går säkerhetsrundor. Matroser är med vid lastning och lossning och sköter till exempel kontrollen av fartygets kranar och truckar.

  Maskinbefälet som även kallas teknisk chef och har det övergripande ansvaret för fartygets maskiner och den tekniska utrustningen ombord. I arbetet ingår administrativt arbete som att sköta kontakten med rederiet och myndigheter, ekonomiskt ansvar för maskinområdet samt ansvar för brandskyddet. Man ansvarar för det löpande underhållet och övervakningen av driften av fartygets maskiner. Man planerar arbetet, beställer reservdelar och är arbetsledare för maskin- och underhållspersonalen.

  Det finns en eller flera maskinister som ansvarar för det dagliga underhållet av maskinerna. De leder arbetet för maskinpersonalen som arbetar med det mer praktiska underhållet som att kontrollera, smörja och byta ut reservdelar på fartygets maskin.

  Arbetsplats och lön

  Arbetsmarknaden för befälstjänsterna finns även utomlands på fartyg som inte är svenska. De som arbetar som matroser eller maskinpersonal arbetar vanligtvis för svenska arbetsgivare.

  Genomsnittligt löneintervall

  27 200 - 41 700 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Medelhög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022