BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Sjöfartsyrken

Ombord på fartyg arbetar flera olika yrkesgrupper tätt tillsammans, ofta under långa perioder.

 • Beslutsförmåga
 • Organisationsförmåga
 • Samarbetsförmåga
 • Social förmåga
 • Säkerhetsfokus

   Genomsnittligt löneintervall

   27 200 - 41 700 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Medelhög konkurrens på 5 års sikt

   Arbetsuppgifter

   Fartygsbefälet är ansvarig för fartyget, besättningen och lasten. Det är befälhavaren som har mest erfarenhet av navigering och ansvar för säkerheten på fartyget. Till exempel att det framförs på ett säkert sätt och är bemannat enligt säkerhetsbestämmelser. Man sköter det administrativa ombord och kontakterna utåt. Befälhavaren assisteras av en eller flera styrmän.

   Som styrman är man ansvarig för att framföra fartyget och för fartygets underhåll. Man övervakar lastning och lossning, ser till att fartyget lastas på rätt sätt. Det ingår även att vara arbetsledare för däckspersonalen och ansvara för underhållsarbete som reparationer, målning och liknande.

   Matroser arbetar med fartygets underhåll så som att måla, smörja, reparera och hålla rent. Man hanterar trossar (de mkt grova rep som används vid förtöjning och avfärd), håller utkik från bryggan och går säkerhetsrundor. Matroser är med vid lastning och lossning och sköter till exempel kontrollen av fartygets kranar och truckar.

   Maskinbefälet som även kallas teknisk chef och har det övergripande ansvaret för fartygets maskiner och den tekniska utrustningen ombord. I arbetet ingår administrativt arbete som att sköta kontakten med rederiet och myndigheter, ekonomiskt ansvar för maskinområdet samt ansvar för brandskyddet. Man ansvarar för det löpande underhållet och övervakningen av driften av fartygets maskiner. Man planerar arbetet, beställer reservdelar och är arbetsledare för maskin- och underhållspersonalen.

   Det finns en eller flera maskinister som ansvarar för det dagliga underhållet av maskinerna. De leder arbetet för maskinpersonalen som arbetar med det mer praktiska underhållet som att kontrollera, smörja och byta ut reservdelar på fartygets maskin.

   Utbildningsvägar för sjöfartsyrken

   Vill du studera till sjöfartsyrken? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: