BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Flygplatskontrollant

Skyddar passagerare, personal och allmänhet från olagliga handlingar genom noggranna säkerhetskontroller.

  • Kommunikativ förmåga
  • Konflikthanteringsförmåga
  • Noggrannhet
  • Serviceinriktad

Genomsnittligt löneintervall

26 400 - 33 300 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för väktare och ordningsvakter kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

En flygplatskontrollant har till uppgift att skydda passagerare, besättning, markpersonal och allmänhet från olagliga handlingar. Med olagliga handlingar menas till exempel flygplatssabotage, kapningar och gisslantagningar.

I arbetet ingår bland annat att kontrollera bagage och ha hand om säkerhetskontrollen som alla passagerare måste gå igenom. Vid behov kroppsvisiterar man personer. Flygplatskontrollanten ska se till att personer inte har med sig några föremål som kan hota flygsäkerheten, så som vapen eller sprängämnen.

Flygplatskontrollanten har rätt att avvisa eller avlägsna personer som inte genomgår säkerhetskontrollen ordentligt. Till hjälp i arbetet har flygplatskontrollanten bland annat röntgenmaskiner och metalldetektorer. Utrustningen kontrolleras regelbundet av flygplatskontrollanten.

Flygplatskontrollanten ska ha kunskap om hotbilder, terrorism, gärningsmannaprofiler, vapen och spränganordningar.

Flygplatskontrollanten har ett nära samarbete med polisen. Om någon misstänks för brott tillkallas alltid polis.

Utbildningsvägar för flygplatskontrollant

Det finns olika vägar till yrket. Det är bra att ha en gymnasieutbildning. Utbildningar inom området kan också finnas på komvux, folkhögskola, yrkeshögskola, arbetsmarknadsutbildningar och privata utbildningsanordnare. Även arbetsgivare kan utbilda.

/