Behandlingsassistent och socialpedagog

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Lotsar barn, unga eller vuxna med missbruk tillbaka ut i livet igen.

  Som behandlingsassistent eller socialpedagog arbetar man med barn, unga eller vuxna med psykosocial, missbruks- eller beroendeproblematik. Behandlingsassistenten hjälper klienterna att kunna leva ett självständigt liv eller ta sig ur ett drogberoende.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Gott omdöme
  • Konflikthanteringsförmåga
  • Social förmåga
  • Uppmärksam

  Arbetsuppgifter

  Behandlingsassistentens och socialpedagogens arbetsuppgifter är likvärdiga och bygger på samma grund. Arbetsgivarna använder sig av olika titlar beroende på vilken titel som är mest inarbetad hos den aktuella arbetsgivaren.

  Behandlingsassistenten engagerar sig i och stöttar klienten i vardagliga saker som exempelvis fritidsaktiviteter, studier eller arbete. Man hjälper och stöttar klienterna även till att sköta vardagliga sysslor som matlagning, tvätt och städning. Behandlingsassistenten hjälper klienterna att förberedas för ett liv utanför institutionen eller behandlingshemmet.

  Arbetet som behandlingsassistent handlar mycket om att samtala och lyssna. Man är ett stöd för sina klienter. Det handlar ofta om att hjälpa klienter att komma ur exempelvis ett drogberoende. Det kan också handla om att hjälpa en person få perspektiv på sin bakgrund och på sikt hjälpa klienten att leva ett självständigt liv.

  Eftersom de klienter man jobbar med ofta har ett missbruk- och/eller beroendeproblematik, en bakgrund med exempelvis svåra uppväxtförhållanden, kriminalitet med mera kan arbetet vara psykiskt krävande men ger mycket tillbaka till den som vill engagera sig i andra människor.

  Arbetsplats och lön

  Man arbetar ofta inom olika institutioner eller behandlingshem. En institution eller behandlingshem kan drivas av staten, kommun, landsting eller privat.

  Genomsnittligt löneintervall

  26 100 - 37 000 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Medelhög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022