BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Behandlingsassistent och socialpedagog

Lotsar barn, unga eller vuxna med missbruk tillbaka ut i livet igen.

 • Gott omdöme
 • Konflikthanteringsförmåga
 • Social förmåga
 • Uppmärksam

   Genomsnittligt löneintervall

   26 100 - 37 000 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Medelhög konkurrens på 5 års sikt

   Arbetsuppgifter

   Behandlingsassistentens och socialpedagogens arbetsuppgifter är likvärdiga och bygger på samma grund. Arbetsgivarna använder sig av olika titlar beroende på vilken titel som är mest inarbetad hos den aktuella arbetsgivaren.

   Behandlingsassistenten engagerar sig i och stöttar klienten i vardagliga saker som exempelvis fritidsaktiviteter, studier eller arbete. Man hjälper och stöttar klienterna även till att sköta vardagliga sysslor som matlagning, tvätt och städning. Behandlingsassistenten hjälper klienterna att förberedas för ett liv utanför institutionen eller behandlingshemmet.

   Arbetet som behandlingsassistent handlar mycket om att samtala och lyssna. Man är ett stöd för sina klienter. Det handlar ofta om att hjälpa klienter att komma ur exempelvis ett drogberoende. Det kan också handla om att hjälpa en person få perspektiv på sin bakgrund och på sikt hjälpa klienten att leva ett självständigt liv.

   Eftersom de klienter man jobbar med ofta har ett missbruk- och/eller beroendeproblematik, en bakgrund med exempelvis svåra uppväxtförhållanden, kriminalitet med mera kan arbetet vara psykiskt krävande men ger mycket tillbaka till den som vill engagera sig i andra människor.

   Utbildningsvägar för behandlingsassistent och socialpedagog

   Vill du studera till behandlingsassistent och socialpedagog? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: