BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Kommunikatör

Kommunikationsexpert som arbetar både strategiskt och operativt med kommunikationsinsatser.

 • Förmåga att inspirera och stödja andra
 • Kreativ förmåga
 • Kundfokus
 • Organisationsförmåga
 • Resultatinriktad

   Genomsnittligt löneintervall

   30 400 - 55 000 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Hög konkurrens

   Arbetsuppgifter

   Kommunikatörer arbetar med att forma och förmedla myndigheters, organisationers och företags budskap. De är specialister på planering, utformning och spridning av informations- och kommunikationsinsatser. I arbetet ingår att utveckla varumärken, bygga relationer och bidra till att verksamheten uppnår sina mål. Kommunikatörer analyserar omvärlden och vilka faktorer som påverkar organisationens verksamhet. Kommunikatörer har hand om mediekontakter och långsiktig planering av hur organisationen syns i media.

   Kommunikatörer arbetar både med strategiskt och operativt kommunikationsarbete. Strategiskt arbete kan handla om att ta fram långsiktiga kommunikationsplaner och strategier för verksamheten. Operativt arbete kan handla om att utforma kampanjer, producera informationsmaterial, skriva och publicera för organisationens webbplats, ansvara för redaktionellt innehåll i sociala medier och skriva pressmeddelanden. I arbetet ingår att anpassa kommunikationen till olika målgrupper, kanaler och syften.

   En viktig del i arbetet är att få medarbetarna i organisationen att vara delaktiga i kommunikationsarbetet och att se till att kommunikationen genomsyrar alla processer. De är ofta rådgivande och coachande i beslutsprocesser och kommunikationsfrågor. Kommunikatörer utvecklar den kommunikativa förmågan hos medarbetarna och håller ibland utbildningar i ämnet.

   Det finns många olika sätt att specialisera sig inom yrket, exempelvis som webbredaktör, pressekreterare och PR-konsult.

   Utbildningsvägar för kommunikatör

   Vill du studera till kommunikatör? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: