Kommunikatör

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Kommunikationsexpert som arbetar både strategiskt och operativt med kommunikationsinsatser.

  Kommunikatörer arbetar med strategiska och operativa kommunikations- och informationsinsatser i företag, myndigheter och organisationer. Arbetet handlar bland annat om att forma och förmedla budskap, utveckla varumärken, bygga relationer och bidra till att verksamheten når uppsatta mål. Kommunikatörer arbetar också med att utveckla andras kommunikativa förmåga och att ge råd i kommunikationsfrågor.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Förmåga att inspirera och stödja andra
  • Kreativ förmåga
  • Kundfokus
  • Organisationsförmåga
  • Resultatinriktad

  Arbetsuppgifter

  Kommunikatörer arbetar med att forma och förmedla myndigheters, organisationers och företags budskap. De är specialister på planering, utformning och spridning av informations- och kommunikationsinsatser. I arbetet ingår att utveckla varumärken, bygga relationer och bidra till att verksamheten uppnår sina mål. Kommunikatörer analyserar omvärlden och vilka faktorer som påverkar organisationens verksamhet. Kommunikatörer har hand om mediekontakter och långsiktig planering av hur organisationen syns i media.

  Kommunikatörer arbetar både med strategiskt och operativt kommunikationsarbete. Strategiskt arbete kan handla om att ta fram långsiktiga kommunikationsplaner och strategier för verksamheten. Operativt arbete kan handla om att utforma kampanjer, producera informationsmaterial, skriva och publicera för organisationens webbplats, ansvara för redaktionellt innehåll i sociala medier och skriva pressmeddelanden. I arbetet ingår att anpassa kommunikationen till olika målgrupper, kanaler och syften.

  En viktig del i arbetet är att få medarbetarna i organisationen att vara delaktiga i kommunikationsarbetet och att se till att kommunikationen genomsyrar alla processer. De är ofta rådgivande och coachande i beslutsprocesser och kommunikationsfrågor. Kommunikatörer utvecklar den kommunikativa förmågan hos medarbetarna och håller ibland utbildningar i ämnet.

  Det finns många olika sätt att specialisera sig inom yrket, exempelvis som webbredaktör, pressekreterare och PR-konsult.

  Arbetsplats och lön

  Kommunikatörer arbetar på företag, myndigheter, kommuner, landsting/regioner och i organisationer av olika slag. De arbetar ofta på informations-, kommunikations- eller marknadsavdelningar. Kommunikatör är ett samlingsbegrepp för många olika yrkesroller som arbetar med information, kommunikation och media. Arbetsuppgifter och inriktning varierar beroende på arbetsplats och uppdrag.

  Genomsnittligt löneintervall

  30 400 - 55 000 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Hög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022