BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Byggnadsplåtslagare

Jobbar på höga höjder och klär byggnaders tak med millimeterprecision.

 • Initiativförmåga
 • Kommunikativ förmåga
 • Kreativ förmåga
 • Noggrannhet
 • Problemlösningsförmåga

Genomsnittligt löneintervall

Data saknas

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för byggnads- och ventilationsplåtslagare kommer vara mycket stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Byggnadsplåtslagaren arbetar med att tillverka, bearbeta och montera tak- och fasadbeklädnader av plåt. Byggnadsplåtslagaren arbetar med alla typer av byggnader, exempelvis villor, kyrkor och industrifastigheter.

Byggnadsplåtslagaren tillverkar plåtdetaljer efter ritningar eller egna mått. Plåtslageri handlar ofta om millimeteranpassning. En del plåtdetaljer är förtillverkade, exempelvis hängrännor och stuprör. Vissa arbeten kan därmed handla mer om montering än om hantverksarbete.

Lackerad förzinkad plåt är det vanligaste materialet som byggnadsplåtslagaren arbetar med. Rostfritt stål, titanzink, aluminium och koppar är exempel på andra material. Plåtslagaren använder handverktyg och maskiner i arbetet med att forma plåten. Föremålen monterar sedan plåtslagaren på taket eller fasaden.

Andra arbetsuppgifter som ingår i yrket är montering av taksäkerhetsanordningar, regnvattensystem och fönsterbleck, takmålning och snöskottning av tak.

Ventilationsplåtslagare tillverkar och installerar ventilationssystem i byggnader. Läs mer om yrket i en separat yrkesbeskrivning.

Utbildningsvägar för byggnadsplåtslagare

Yrket kräver utbildning på gymnasienivå eller motsvarande.

Förslag på gymnasieprogram

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli byggnadsplåtslagare till exempel

 • företagsförlagd utbildning
 • Om gymnasieskolan inte har inriktningen plåtslageri kan man läsa kärnämnena på bygg- och anläggningsprogrammet i skolan och få den praktiska utbildningen genom att vara lärling på ett plåtslageriföretag, något som kallas för arbetsplatsförlagt lärande. I det fallet får man kompletterande utbildning vid branschens skola, PVF Teknikcentrum i Katrineholm.
 • vuxenutbildning
 • En alternativ väg till grundutbildning kan vara via en vuxenutbildning. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning.
 • arbetsmarknadsutbildning.
 • En alternativ väg till grundutbildning kan vara via en arbetsmarknadsutbildning.
/