Musiklärare

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Musikaliskt lärande i teori och praktik.

  Musiklärare behöver ett musikkunnande i kombination med pedagogisk förmåga. Musiklärare undervisar elever i olika åldrar i ämnet musik, men kan också leda körsång och orkesterspel eller hålla lektioner i instrumentalmusik och sång. Det är vanligt att musiklärare i grundskolan och gymnasieskolan kombinerar musikämnet med ett annat ämne.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Kreativ förmåga
  • Organisationsförmåga
  • Pedagogisk förmåga
  • Stresstålighet

  Arbetsuppgifter

  En musiklärares huvudsakliga arbetsuppgift i grundskolan är klassrumsundervisning i musik. Musikläraren kan också leda körsång och orkesterspel samt ge lektioner i instrumentalmusik och sång till mindre grupper av elever. Under musiklektionerna övas eleverna i sång, rytm, ackord- och melodispel, att skapa och improvisera, i kombination med andra uttrycksformer. Musikläraren lär eleverna att lyssna aktivt på olika sorters musik, att skilja på instrument och instrumentgrupper och i samspel med andra utveckla musikaliska färdigheter. Musikläraren ska också träna eleverna i teoretiskt kunnande som omsätts i praktiskt spel och i reflektion. Det är också viktigt att lära eleverna att resonera om musikens funktion och betydelse i olika historiska och kulturella sammanhang.

  I musiklärarens arbetsuppgifter ingår dessutom att planera och förbereda lektioner, göra inköp och att se till att utrustningen i musiksalen fungerar. Det är vanligt, framförallt i grundskolan, att musikläraren ingår i ett arbetslag och planerar undervisningen tillsammans med de övriga lärarna. Målen för undervisningen finns angivna i läroplanen och är styrda utifrån ett centralt innehåll.

  Inriktningar
  I kommunala musik- och kulturskolor undervisas barn och ungdomar som spelar instrument eller sjunger på sin fritid. Det är musiklärarens uppgift att lära eleverna hur de ska spela och lyssnar och ger respons när de spelar upp de stycken de övat på hemma. Undervisningen sker med antingen en elev åt gången eller med en liten grupp elever samtidigt.

  Musiklärare på kommunala musikskolor kan även kallas musikpedagoger eller körpedagoger, de har ofta inte egen musiksal utan åker mellan olika skolor i kommunen. Många musiklärare i de kommunala musikskolorna arbetar deltid eller har timanställning. Det är vanligt att musiklärarna är musiker på deltid eller på fritiden.

  Rytmikläraren är en musiklärare som använder rörelser till musik i sin undervisning. Den som leder verksamheten i musikskolan kallas ofta musikledare eller musikskolechef.

  Arbetsplats och lön

  De flesta musiklärare arbetar i grundskolan eller gymnasieskolan. De flesta musiklärare arbetar på en kommunal skola, en del är också anställda vid fristående skolor (friskolor). Musiklärare kan också arbeta vid en folkhögskola eller högskola.

  Genomsnittligt löneintervall

  23 400 - 40 000 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022