BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Musiklärare

Musikaliskt lärande i teori och praktik.

 • Kreativ förmåga
 • Organisationsförmåga
 • Pedagogisk förmåga
 • Stresstålighet

   Genomsnittligt löneintervall

   23 400 - 40 000 SEK/mån

   Arbetsuppgifter

   En musiklärares huvudsakliga arbetsuppgift i grundskolan är klassrumsundervisning i musik. Musikläraren kan också leda körsång och orkesterspel samt ge lektioner i instrumentalmusik och sång till mindre grupper av elever. Under musiklektionerna övas eleverna i sång, rytm, ackord- och melodispel, att skapa och improvisera, i kombination med andra uttrycksformer. Musikläraren lär eleverna att lyssna aktivt på olika sorters musik, att skilja på instrument och instrumentgrupper och i samspel med andra utveckla musikaliska färdigheter. Musikläraren ska också träna eleverna i teoretiskt kunnande som omsätts i praktiskt spel och i reflektion. Det är också viktigt att lära eleverna att resonera om musikens funktion och betydelse i olika historiska och kulturella sammanhang.

   I musiklärarens arbetsuppgifter ingår dessutom att planera och förbereda lektioner, göra inköp och att se till att utrustningen i musiksalen fungerar. Det är vanligt, framförallt i grundskolan, att musikläraren ingår i ett arbetslag och planerar undervisningen tillsammans med de övriga lärarna. Målen för undervisningen finns angivna i läroplanen och är styrda utifrån ett centralt innehåll.

   Inriktningar
   I kommunala musik- och kulturskolor undervisas barn och ungdomar som spelar instrument eller sjunger på sin fritid. Det är musiklärarens uppgift att lära eleverna hur de ska spela och lyssnar och ger respons när de spelar upp de stycken de övat på hemma. Undervisningen sker med antingen en elev åt gången eller med en liten grupp elever samtidigt.

   Musiklärare på kommunala musikskolor kan även kallas musikpedagoger eller körpedagoger, de har ofta inte egen musiksal utan åker mellan olika skolor i kommunen. Många musiklärare i de kommunala musikskolorna arbetar deltid eller har timanställning. Det är vanligt att musiklärarna är musiker på deltid eller på fritiden.

   Rytmikläraren är en musiklärare som använder rörelser till musik i sin undervisning. Den som leder verksamheten i musikskolan kallas ofta musikledare eller musikskolechef.

   Utbildningsvägar för musiklärare

   Vill du studera till musiklärare? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: