Frivårdsinspektör

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Arbetar med klienter för att hjälpa dem tillbaka in i samhället efter avtjänat straff.

  Frivårdsinspektören arbetar inom kriminalvården. Arbetsplatsen är både inne på kriminalvårdsanstalten och ute i samhället. Arbetet är omväxlande och innehåller både övervakning och personutredningar. En viktig uppgift är att delta i utslussningen när en klient avtjänat sitt straff och ska återanpassas tillbaka till samhället.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Empatisk förmåga
  • Gott omdöme
  • Social förmåga

  Arbetsuppgifter

  När en person friges villkorligt från anstalten är det frivårdsinspektörens uppgift att träffa personen regelbundet. Första kontakten tas alltid innan frigivningen, inne på anstalten. Frivårdsinspektörens uppgift är att hjälpa till så att återanpassningen till samhället går så smidigt som möjligt. I arbetet ingår att samtala kring praktiska problem som att finna arbete eller bostad. Samtidigt gäller det att övervaka så att personen inte återfaller i brott, och att uppmuntra klienten att söka behandling för eventuella missbruksproblem.

  Frivårdsinspektören har också regelbunden kontakt med personer som döms till straff utan frihetsberövande. Det kan till exempel gälla de som avtjänar sitt straff genom elektronisk övervakning med fotboja.

  I arbetet ingår olika uppgifter av utredningskaraktär. Frivårdsinspektören gör en personutredning av den person som befinns vara skyldig till brott. Det kan handla om hur hemförhållandena ser ut, kartlägga individens sociala nätverk och ta reda på om han eller hon tidigare varit straffad. I utredningen föreslår frivårdsinspektören exempelvis vård i form av behandling för missbruk eller fängelse. Det är sedan domstolen som fattar beslut om vilket straff som skall utdömas.

  I uppgifterna ingår även att utbilda och handleda så kallade lekmannaövervakare, människor som på sin fritid stöttar personer dömda till skyddstillsyn eller villkorligt frigivna personer.

  Frivårdsinspektören arbetar ofta i ett arbetslag, som kan ha olika ansvarsområden. Några exempel på områden kan vara samhällstjänst eller övervakning av villkorligt frigivna. Arbetet innehåller både individuella uppgifter och arbete i grupp. Därför krävs god förmåga att samarbeta både med kollegor och med andra myndigheter, till exempel socialförvaltningen i kommunen. Förmåga att uttrycka sig väl i skrift, och intresse för utredningsuppgifter är viktigt i yrket.

  Arbetsplats och lön

  Frivårdsinspektörer arbetar både på anstalter inom kriminalvården och med klienterna i deras hem när de behöver stöd efter frigivning.

  Genomsnittligt löneintervall

  27 200 - 39 600 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Medelhög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022