Sågverksoperatör

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  För att få ut maximalt av råvaran har sågverksoperatören goda kunskaper om trä och tekniska maskiner.

  Sågverksoperatörer måste både ha goda kunskaper om trä och om hur man sköter tekniska maskiner. I de olika leden av produktionen i ett sågverk finns oftast datorstöd som styr och övervakar arbetet och hjälper sågverksoperatören att få ut maximalt av råvaran.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Kvalitetsinriktad
  • Noggrannhet
  • Resultatinriktad
  • Samarbetsförmåga
  • Stresstålighet
  • Säkerhetsfokus

  Arbetsuppgifter

  Sågoperatörer arbetar från ett operatörsrum och styr och övervakar barkningen eller sönderdelningen av stockar till plank och brädor. På TV-skärmar kan hela såglinjen följas och övervakning sker av kritiska punkter. Vid ett manöverbord kan man göra ändringar i processen, till exempel ändra bandets hastighet, eller justera om något hakar upp sig. Oftast finns datorstöd som styr sågarna och transporterar stockar och virke genom såghuset.

  Ofta arbetar sågoperatörer i arbetslag på två eller flera operatörer som växlar mellan att sitta i kontrollrummet och arbeta ute i anläggningen. Att byta verktyg, till exempel sågklingor, liksom att sköta visst underhåll kan ingå i uppgifterna ute i anläggningen.

  En hyveloperatör sköter maskiner som hyvlar sågat virke. Det är ett precisionsarbete som kräver noggrannhet. I arbetet ingår att ställa in och programmera maskinerna, kontrollera och övervaka hyvling, ansvara för att resultatet blir bra och sköta underhåll på maskinerna.

  Som torkoperatör eller torktekniker planerar, styr och övervakar den datorstyrda torkningen av virke i torkhusanläggningen. Man justerar till exempel temperatur och luftfuktighet. Arbetet innebär ett stort ansvar för att kvaliteten på virket blir bra.

  En virkessorterare arbetar med att bedöma den slutliga kvaliteten på varje planka eller bräda. Datorer styr processen så att brädorna kapas till rätta längder, kvalitetsmärks och sedan lastas i olika fack efter kvalitet.

  Arbetsplats och lön

  Sågverksoperatör är ett gemensamt namn för de som arbetar med att sköta olika slags maskiner i sågverk.

  Genomsnittligt löneintervall

  26 200 - 37 400 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Medelhög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022