BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Sågverksoperatör

För att få ut maximalt av råvaran har sågverksoperatören goda kunskaper om trä och tekniska maskiner.

  • Kvalitetsinriktad
  • Noggrannhet
  • Resultatinriktad
  • Samarbetsförmåga
  • Stresstålighet
  • Säkerhetsfokus

Genomsnittligt löneintervall

26 200 - 37 400 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för maskinoperatörer inom tillverkning kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Sågoperatörer arbetar från ett operatörsrum och styr och övervakar barkningen eller sönderdelningen av stockar till plank och brädor. På TV-skärmar kan hela såglinjen följas och övervakning sker av kritiska punkter. Vid ett manöverbord kan man göra ändringar i processen, till exempel ändra bandets hastighet, eller justera om något hakar upp sig. Oftast finns datorstöd som styr sågarna och transporterar stockar och virke genom såghuset.

Ofta arbetar sågoperatörer i arbetslag på två eller flera operatörer som växlar mellan att sitta i kontrollrummet och arbeta ute i anläggningen. Att byta verktyg, till exempel sågklingor, liksom att sköta visst underhåll kan ingå i uppgifterna ute i anläggningen.

En hyveloperatör sköter maskiner som hyvlar sågat virke. Det är ett precisionsarbete som kräver noggrannhet. I arbetet ingår att ställa in och programmera maskinerna, kontrollera och övervaka hyvling, ansvara för att resultatet blir bra och sköta underhåll på maskinerna.

Som torkoperatör eller torktekniker planerar, styr och övervakar den datorstyrda torkningen av virke i torkhusanläggningen. Man justerar till exempel temperatur och luftfuktighet. Arbetet innebär ett stort ansvar för att kvaliteten på virket blir bra.

En virkessorterare arbetar med att bedöma den slutliga kvaliteten på varje planka eller bräda. Datorer styr processen så att brädorna kapas till rätta längder, kvalitetsmärks och sedan lastas i olika fack efter kvalitet.

Utbildningsvägar för sågverksoperatör

Yrket kräver i vissa fall ingen formell utbildning, men för vissa tjänster krävs en gymnasieutbildning eller en eftergymnasial utbildning.

Förslag på gymnasieprogram

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli sågverksoperatör till exempel

  • eftergymnasial utbildning
  • Inom Yrkeshögskolan kan också finnas utbildning mot sågverksindustrin.
  • arbetsmarknadsutbildning.
  • Alternativ väg till utbildning är via arbetsmarknadsutbildning. Kontakta Arbetsförmedlingen för frågor om arbetsmarknadsutbildning
/