BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Teletekniker

Bygger elektronisk infrastruktur för kommunikation och skapar förutsättningar för medieöverföring.

 • Organisationsförmåga
 • Problemlösningsförmåga
 • Serviceinriktad

   Genomsnittligt löneintervall

   24 200 - 41 700 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Medelhög konkurrens på 5 års sikt

   Arbetsuppgifter

   Teletekniker jobbar huvudsakligen med att bygga och underhålla nät för medieöverföring. Teleteknikern arbetar både med trådlös kommunikation (till exempel WiFi och mobiltelefoni) och med trådbunden kommunikation över koppar- eller fiberkabel. Kabelförläggning, kontraktering och viss konfigurering av kommunikationsutrustning ingår i arbetet.

   I exempelvis konferensanläggningar, skolor och sjukhus arbetar teleteknikern med installation av anläggningar för bland annat ljud-, bild- och tidsdistribution.

   Bredbandslösning via fiberinstallation är en växande del av arbetet. Vid nybyggnation av exempelvis villafiber arbetar man med alla delar i en installation, exempelvis arbetsmoment som fibersvetsning och inmätning av fiber.

   Teleteknikern gör oftast tekniska beskrivningar av installationerna, för att andra ska förstå hur jobbet är utfört och hur installationen ska användas.

   En del av arbetet handlar om service, felsökning och reparation av befintliga installationer. Då är det viktigt att ta reda på vad som är fel genom att kommunicera med kunden och göra mätningar. Teleteknikern åtgärdar felet och provkör utrustningen.

   Storleken på arbetsuppgifterna kan variera mycket, man jobbar därför med både små och stora projekt. Teletekniker kan i vissa fall även arbeta med larm- och säkerhetsinstallationer, fastighetsautomation och lösningar för smarta hem. Det senare innebär bland annat teknik som automatiserar funktioner i bostäder och underlättar vardagen för användaren.

   Utbildningsvägar för teletekniker

   Vill du studera till teletekniker? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: