BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Teletekniker

Bygger elektronisk infrastruktur för kommunikation och skapar förutsättningar för medieöverföring.

  • Organisationsförmåga
  • Problemlösningsförmåga
  • Serviceinriktad

Genomsnittligt löneintervall

24 200 - 41 700 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för elektronikreparatörer och kommunikationselektriker kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Teletekniker jobbar huvudsakligen med att bygga och underhålla nät för medieöverföring. Teleteknikern arbetar både med trådlös kommunikation (till exempel WiFi och mobiltelefoni) och med trådbunden kommunikation över koppar- eller fiberkabel. Kabelförläggning, kontraktering och viss konfigurering av kommunikationsutrustning ingår i arbetet.

I exempelvis konferensanläggningar, skolor och sjukhus arbetar teleteknikern med installation av anläggningar för bland annat ljud-, bild- och tidsdistribution.

Bredbandslösning via fiberinstallation är en växande del av arbetet. Vid nybyggnation av exempelvis villafiber arbetar man med alla delar i en installation, exempelvis arbetsmoment som fibersvetsning och inmätning av fiber.

Teleteknikern gör oftast tekniska beskrivningar av installationerna, för att andra ska förstå hur jobbet är utfört och hur installationen ska användas.

En del av arbetet handlar om service, felsökning och reparation av befintliga installationer. Då är det viktigt att ta reda på vad som är fel genom att kommunicera med kunden och göra mätningar. Teleteknikern åtgärdar felet och provkör utrustningen.

Storleken på arbetsuppgifterna kan variera mycket, man jobbar därför med både små och stora projekt. Teletekniker kan i vissa fall även arbeta med larm- och säkerhetsinstallationer, fastighetsautomation och lösningar för smarta hem. Det senare innebär bland annat teknik som automatiserar funktioner i bostäder och underlättar vardagen för användaren.

Utbildningsvägar för teletekniker

Yrket kräver vanligtvis utbildning på gymnasienivå eller motsvarande.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli teletekniker till exempel

  • eftergymnasial utbildning
  • Vidareutbildning inom teleteknik kan även finnas inom Yrkeshögskolan.
  • arbetsmarknadsutbildning.
  • En alternativ utbildningsväg kan vara via en arbetsmarknadsutbildning.
/